Täyttöä luvassa

Myöskään jalankulkijan tai pyöräilijän ei kannata liikkua pimeällä ilman valoa. Leveisiin ja syviin halkeamiin luiskahtaminen voi käydä kohtalokkaaksi.

– Tien laitojen ja teiden halkeamia on jo alettu paikata päällystemassalla, mutta heittojen kanssa katsotaan, millaisiksi ne muotoutuvat roudan sulettua kokonaan. Vasta sitten täytetään, missä siihen ilmenee tarvetta.

Hän mainitsee Niinikkosaarentien olevan yksi heittoisimpia ja hankalimpia koko alueella.

– Suunnitelmat sen pintarakenteen parantamiseksi ovat olemassa, mutta näillä näkymin rahat eivät vielä riitä tänä kesänä niiden toteuttamiseen.

Hämäläinen kertoo pitkän ja kylmän pakkasjakson vieneen roudan varsin syvälle maahan. Kun se on nyt alkanut sulaa, on päällysteiden reunamille samoin kuin päällysteisiin syntynyt pituussuuntaisia, syviä halkeamia sekä heittoja.

– Joihinkin paikkoihin vesi on päässyt päällysteen alle, toisiin paikkoihin taas ei. Kun vesi jäätyy, routa nostaa tien pintaa. Se on koko tieverkkomme ongelma. Sama näkyy myös sorateillä savikkoisilla alueilla, aluevastaava muistuttaa.

Roudan sulamisen edistymien aiheuttaa sorateillä kantavuusongelmia.

– Nyt on menossa vasta pintakelirikko, eikä Liperin tai Rääkkylän sorateillä ole toistaiseksi kantavuusongelmia. Liperissä on kuitenkin odotettavissa rajoituksia ainakin ns. Rokkalan lenkille, kunhan routa alkaa sulaa tien rungosta ja savi rupeaa kuohumaan.

Aluevastaava kiittelee hyvää yhteistyötä Liperin, Outokummun ja Polvijärven teillä raskaan liikenteen liikennöitsijöiden kanssa. Nämä ovat yleensä välttäneet sovitusti raskaita kuljetuksia rospuuton aikana sorateillä niin, ettei painorajoituksia ole tarvinnut juurikaan teille asettaa.

Sorateille täyttöä, rumpuihin höyryä

Sorateiden heittoisien paikkojen täyttäminen on aloitettu tällä viikolla.

Teistä huolehtivaa henkilöstöä työllistävät parhaillaan joka keväiseen tapaan sorateiden umpijäiset rummut, joita sulatetaan auki höyryllä.

– Sorateiden tilannetta ovat helpottaneet huomattavasti viimeaikaiset yöpakkaset. Ne kuivattavat nopeasti tien pinnat ja lievittävät rospuuttoa. Sade taas liejuunnuttaa äkkiä tiet.

Kesän aikana Hämäläisen mukaan kelirikkokorjauksia on tulossa sekä Rääkkylän että Liperin sorateille.

– Liperissä ainakin Kaarnalammen, Komperon ja Nostamon suunnalle, hän muistaa.

Vastaa