Lämpöä ja pehmeitä arvoja

Liperin JHL:n pääluottamusmies Sari Pitkänen levittää mukavasti lämmittävän torkkupeiton Raimo Huikurin harteille.

– Paljonko tämä maksaa?

– Ei se maksa mitään, se on lahja.

– Lahjako?

Konttilanhovin asukkaan ja Liperin JHL:n pääluottamusmiehen Sari Pitkäsen kesken käyty keskustelu kuvastaa hyvin ihmetystä ja ihastusta, jonka torkkupeittotempaus sai aikaan.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton Itä-Suomen aluetoimisto ja yhdistykset lahjoittivat kaikkiaan viisi sataa torkkupeittoa vanhainkoteihin ja terveyskeskusten vuodeosastoille Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella.

Liperissä ikäihmisille jaettiin 50 värikästä huopaa, puolet Konttilanhoviin kirkonkylälle ja puolet Neliapilaan Viinijärvelle.

– Tempauksellaan JHL haluaa tuoda hieman lämpöä ja väriä vanhusten ja pitkäaikaispotilaiden elämään. Lisäksi pyrkimyksenä on osoittaa liiton huoli ammattitaitoisen työvoiman riittävyydestä sosiaali- ja terveysalalla, Pitkänen kertoi.

– Torkkupeitto symboloi hyvin lämpöä ja pehmeitä arvoja, ja lisäksi ne ovat ikäihmisille tarpeen esimerkiksi päiväunille käytäessä.

Uutta verta alalle

JHL:n mukaan hyvinvointipalvelujen laatu syntyy osaavien ja motivoituneiden työntekijöiden välityksellä. Tästä syystä on tärkeää taata ammattitaitoisen työvoiman saanti myös tulevaisuudessa.

Pitkäsen mukaan alan houkuttelevuutta voidaan lisätä monin eri keinoin.

– Työhyvinvoinnin merkitystä ei passaa väheksyä. Pienetkin asiat, kuten työntekijöiden mielipiteiden kuunteleminen ja henkilöstön virkistykseen käytettävät määrärahat auttavat jaksamaan.

– Lisäksi on tärkeää huolehtia resurssien riittävyydestä: kun työntekijöitä on riittävästi suhteessa työn määrään, ehtii ja jaksaa paremmin. Ja toki palkkauskin on yksi alan houkuttelevuutta lisäävä tekijä, Pitkänen toteaa.

Torkkupeittotempauksellaan JHL pyrkii viestittämään, että hyvinvointi kuuluu kaikille, myös elämänsä ehtoopuolella oleville. Liiton mukaan palveluja kehitettäessä ja uudistettaessa onkin valittava sellaiset keinot ja toteutustavat, jotka turvaavat yhdenvertaisuuden niin palveluiden laadussa, hinnassa kuin saatavuudessakin.

JHL:n mielestä on tärkeää, että pääosa hyvinvointipalveluista tuotetaan jatkossakin kuntien omana työnä. Siinä tarjonnan vakaus, vastuun läpinäkyvyys ja laadun kontrolli toteutuvat varmimmin.

Vastaa