Poliittinen epäluottamus erottamisen perusteluna

Valiokunta perustelee päätöstään erityisesti poliittisella luottamuspulalla. Lisäksi katsotaan, ettei lautakunta nauti luottamusta myöskään kuntalaisten keskuudessa.

Esitystä perustellaan myös sillä, että eräillä lautakunnan jäsenillä tai varajäsenillä ole luottamusta valmistelevien virkamiesten toimintaan. Myös lautakunnan jäsenten keskinäinen luottamus puuttuu.

Tutkinta kesken

Päätöspöytäkirjassa ei sen sijaan viitata loppusuoralla olevaan poliisitutkintaan, joka koskee tietojen äänittämistä marraskuussa keskeytyneessä lautakunnan kokouksessa.

– Sivistyslautakunta ei kerta kaikkiaan nauti riittävää luottamusta eikä se ole sisäisesti nykyisessä kokoonpanossaan toimintakykyinen, sanoo valiokunnan puheenjohtaja Pentti Kuokkanen.

– Poliisitutkintaan emme ole halunneet puuttua emmekä myöskään tuomarin rooliin asettua.

Jos 31. tammikuuta kokoontuva kunnanvaltuusto päätyy esitettyyn vaihtoehtoon ja erottaa lautakunnan, uudet jäsenet valitaan puolueiden esitysten pohjalta.

Kuokkanen näkee mahdollisena senkin, että puolueet pitäytyvät aiemmissa ehdokkaissaan. Tämä vaihtoehto ei palauttaisi lautakunnan toimintakykyä.

“Inhimillinen soppa”

Pentti Kuokkanen sanoo, että myös kuntalaisten luottamus nykyisen lautakunnan päätöksentekoon on horjunut. Yksi esityksen perusteluista on se, että yksittäinen kuntalainen on kieltänyt nykyistä sivistyslautakuntaa käsittelemässä häntä koskevaa yksilöasiaa epäluottamuksen vuoksi.

Kuokkanen nimittää tilannetta “inhimilliseksi sopaksi”, josta lautakunnan uusimisella pyritään selviytymään.

Valiokunnan päätöstä olivat tekemässä kaikki siihen valitut jäsenet. Juhani Kummenmäki vastusti nykyisen lautakunnan erottamista, mutta häntä ei kannatettu. Kummunmäki jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

Terveiset Kuopioon

Valiokunta antoi osaltaan lausunnon Kuopion hallinto-oikeudelle valituksesta, joka kohdistui mm. sihteerin valintaan. Jääviyskysymykseen kunnanhallitus vastasi jo maanantain kokouksessaan.

Valiokunnan mielestä valitusta ei tule ottaa tutkittavaksi ja toimenpidekieltovaatimukset tulee hylätä valiokuntasihteerin valinnan osalta. Perusteluna on valitusoikeuden puuttuminen.

– Asettaessaan tilapäisen valiokunnan valtuusto on päättänyt, että valiokunta päättää sihteeristään ja muista valmisteluun liittyvistä järjestelyistä, lausumassa mainitaan.

Vastaa