Valitusten tie alkoi

Rääkkylän terveyspalvelujen järjestäminen on alkanut kiinnostaa valtakunnallisesti useita yrityksiä.

Markkinaoikeuteen tuli viime viikolla kolme valitusta Rääkkylän kunnan päätöksestä hankkia sosiaali- ja terveyspalvelut Attendo MedOnelta.

Kaikissa valituksissa vaaditaan kunnan päätösten kumoamista, sillä suorahankintaan ei ole valittajien mukaan ollut lain mukaisia perusteita. Valittajien mukaan asia olisi pitänyt kilpailuttaa.

Uuden hankintalain mukaan EU:n kynnysarvon ylittävä hankinta on automaattisesti täytäntöönpanokiellossa, jos siitä on tehty valitus eli se on markkinaoikeudessa vireillä. Valitusten käsittelyaika on tällä hetkellä noin kahdeksan kuukautta.

Rääkkylä voi hakea vaikka välittömästi lykkäävän vaikutuksen kumoamista, joka käsitellään yleensä muutamassa päivässä.

Mikäli markkinaoikeus myöntää täytäntöönpanokiellon kumoamisen, se antaa samalla luvan hankintasopimuksen tekoon. Kun lupa on kerran myönnetty, sitä ei markkinaoikeudessa myöhemmin tehtävä lopullinen päätös enää kumoa. Hankintayksikölle voidaan langettaa maksettavaksi hyvitysmaksu, mikäli katsotaan, että jollain valittajalla olisi ollut mahdollisuus voittaa kilpailutus.

Helli, kunnat ja yritykset valittajina

Ensimmäinen valittaja oli terveydenhuoltoalan henkilöstöpalveluyritys MediradiX Oy. Sen mukaan kunta ei ole menetellyt lain mukaan hankkiessaan palvelut suorahankintana kilpailuttamatta niitä.

Rääkkylä perusteli asiaa kiireellä. MediradiXin mukaan kunnan pöytäkirjoista näkyy, että hankintaa on valmisteltu jo vuoden verran.
Mehiläinen Oy vaatii myös kilpailuttamista, sillä sekin olisi ollut halukas osallistumaan kilpailutukseen.

Mehiläisen valituksessa muistutetaan, että kahden viikon valitusaika alkaa vasta EU:n laajuisen ilmoituksen julkaisemisesta. Rääkkylän hankinta julkistettiin TED-lehdessä 22.12.2010 ja sitä ennen suomen laajuisessa Hilmassa 17.12.

Kolmas valitus on saapunut Kiteen, Kesälahden ja Tohmajärven kunnilta sekä Helli-liikelaitokselta. Ne valittavat asianosaisina eli mahdollisina kilpailutukseen osallistujina.

Tässä valituksessa kumotaan Rääkkylän väitteet palvelujen potilasturvallisuuden vaarantumisesta, mihin Rääkkylä viittasi kiireellisyydellä.
Tahot vaativat Rääkkylälle 10 prosentin, eli yli viiden miljoonan, seuraamusmaksua, mikäli kunta etenee lainvastaisesti ja tekee sopimuksen.

Kiireelle oltava perusteet

Viime keväänä Rääkkylä perusteli kilpailuttamattomuutta mm. sillä, ettei Suomessa ole toista vastaavaa palvelun tuottajaa. Suunniteltu sopimus kattaa pilottimaisesti kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut erikoissairaanhoito mukaan luettuna.

Markkinaoikeudesta muistutetaan, että kilpailuttamisen tarkoitus on antaa kaikille yrityksille mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun ja esimerkiksi laajentaa toimialaansa. Hankintayksikkö päättää itse minkälaista palvelupakettia se kilpailuttaa eli markkinaoikeudella ei ole tapana lähteä pilkkomaan palettia.

Markkinaoikeudesta muistutetaan, että suorahankintaa voidaan perustella erityisellä kiireellä, joka aiheutuu hankintayksiköstä riippumattomista syistä.
– Rääkkylän suunnittelema sopimus on viideksi vuodeksi, minne kiire tuskin yltää, markkinaoikeuden lakimies miettii.

Rääkkylältä odotetaan vastineita valituksiin 20. ja 24. tammikuuta mennessä.

– Kunnanhallitus kokoontuu ainakin 17. tammikuuta ja tarvittaessa aiemminkin, kunnanjohtaja Yrjö Eronen kertoo.

Kunnanhallitus ei ole vielä tarkentanut MedOnen sopimusta lopulliseen muotoon.

Vastaa