Tutjussa ves tulloo ja männöö

Tutjussa juhlittiin kahvitellen ja tanssien, sillä vesi virtaa nyt vesihuoltohankkeen valmistuttua putkissa.

Saariston rannassa järjestettyyn vesijuhlaan saapui niin kyläläisiä, mökkiläisiä kuin kutsuvieraitakin.
Martti Lappalainen kertoili hankkeen historiasta, joka alkoi jo vuosia sitten.
– Ensin todettiin, että meillä on vesipula. Löydetty vesiesiintymä ei ollut käyttökelpoinen, joten päädyimme turvautumaan ostoveteen. Matkaa Roukalahden puolella olemassa olleeseen putkistoon tuli vain 300 metriä.

Osuuskunta perustettiin vuonna 2003, jolloin perustajina olivat Martti Lappalainen, Pauli Hakulinen, Markki Luolamo, Raimo Asikainen, Pirjo Turpeinen, Pekka Kuittinen, Lassi Matilainen, Raimo Virkkunen, Riitta Lappalainen ja Tuija Turunen.
Vuonna 2006 asia eteni yhtäkkiä vauhdilla, kun tietoon tuli, että rahoitusta olisi saatavilla, mikäli hakemus olisi sisällä parissa päivässä.
Hankkeen toteuttamiseen oli aikaa reilu vuosi.

– Iso kiitos täytyy antaa Turusen Juhalle, joka paikallisena urakoitsija etsi raivattavat kohdat ja kasasi puut kymmenen motin läjiin. Puut ostettiin näin
maanomistajilta.
Hallituksen piikissä oli välillä iso lainakin.
– Kaikki ovat lunastaneet maksunsa, joten ei oo naapurillakaan rästejä.

Liperi on putkien pitäjä

Kansanedustaja Eero Reijosta kuvailtiin hankkeen kummiksi. Reijonen oli huolissaan valtakunnallisesti viemäröinnin vähyydestä. Vasta pienellä osalla haja-asutusalueiden asukkaista asiat ovat kunnossa.
– Lausunnolla asetukseen on esitetty poikkeustapauksia. Esimerkiksi 68-vuotiaiden, kenties työttömien ja sairaiden ei velvoitettaisi rakentamaan kalliita järjestelmiä.

Kunnanjohtaja Hannele Mikkanen muisteli puheessaan vesihuoltohankkeiden alkuaikoja Liperissä.
– Silloin sanottiin, että hankkeiden kustannukset ovat 20 miljoonaa, josta viisi miljoonaa olisi kunnan osuus.
Liperi on ollut hankkeissa edelläkävijä, sillä monilla kylillä vedet jo virtaavat putkissa. Ollaan jo voiton puolella.
– Nykyisin käytämme puoli miljoonaa vuodessa vesihuoltohankkeiden tukemiseen. Tällekin Mattisenlahden, Roukalahden ja Tutjun alueelle tuki oli yhteensä 900 000 euroa.
Juhlapuheiden lisäksi tarjolla oli kahvia ja evästä. Illanviettoa saattoi jatkaa tanssien terassilaivalla.

Tutjun-Saariston vesi- ja viemäriosuuskunnassa

oli alunperin mukana 101 taloutta. Kolme on tullut mukaan myöhemmin.
Osuuskunnassa mukanaolevista jopa puolet on mökkiläisiä.
Joillain alueen talouksilla jäteveden käsittely oli jo hoidettu muuten asetusten mukaiseen kuntoon esimerkiksi imeytyskenttien kautta.
Rakennushankkeen kustannukset olivat noin 1,5 miljoonaa, josta kunta maksoi avustuksena puolet, EU neljänneksen ja asukkaat neljänneksen.

Hintaa yhdelle taloudelle tuli yhteensä veden ja viemäröinnin osalta noin 8 000 euroa.
Veden osalta hanke valmistui määräajassa toukokuun 2008 loppuun mennessä. Viemäröinti oli valmis joulukuussa 2009, minkä jälkeen taloliittymistä noin 50 on valmistunut.

Vastaa