Huomio myös hoitajan jaksamiseen

Hengähdystauot ovat harvinaista herkkua omaishoitajille. Uusia tukimuotoja tarvitaan lisää.

Joensuun seudulla on käynnistynyt viisivuotinen Yhteinen Polku -hanke, jonka aikana luodaan uusia tukimuotoja omaishoitotilanteessa eläville perheille.

Käytännön toimiin on ryhdytty ensiksi Joensuussa ja Liperissä. Liperiin perustettiin viime kuussa vertaisryhmä omaishoitajille ja heidän läheisilleen. Muissa lähikunnissa aloitellaan syksyllä.

Ray-rahoitteista hanketta hallinnoi Joensuun seudun omaishoitajat ja läheiset ry. Myös kunnat ja järjestöt ovat vahvasti mukana.

Omaishoitotilanne voi syntyä vähitellen ja lähes huomaamatta. Puoliso auttaa toista joissakin arjen askareissa kunnes huomaa, ettei toinen selviäkään ilman apua. Usein omaishoitajaksi tunnustaudutaan vasta siinä vaiheessa, kun voimat ovat lopussa.

Projektipäällikkö Anna-Maija Pitkäsen mukaan terveydenhuollossa ja potilasjärjestöissä keskitytään yleensä vain sairastuneeseen henkilöön. Hoitajan jaksamiseen ei panosteta riittävästi, mikä voi vaikuttaa suoraan koko perheen selviytymiseen kotona.

– Yritämme päästä vaikuttamaan tilanteeseen heti varhaisessa vaiheessa, jolloin perheet eivät ole oikeutettuja omaishoidon tukeen, Pitkänen sanoo.

Hankkeen aikana kartoitetaan eri järjestöissä ilmenevien omaishoitotilanteiden määrä ja tilanteessa elävien tarpeet. Tarkoituksena on tehdä valmennuspaketti, joka pitää sisällään mm. varhaisen tunnistamisen elementit ja tukemisen muodot.

Pitkäsen mukaan ihannetilanne olisi, että yhdistykset perustavat uusia omaisryhmiä. Niiden käynnistämistä aiotaankin tukea.

Pitkänen muistuttaa, että kun asiat ovat kunnossa, sairastuneen mahdollista laitoshoitoon siirtymistä voidaan pidentää.

Liperin vertaistukiryhmän toiminta kestää kesäkuun alkuun. Siihen on osallistunut kahdeksan omaishoitajaa. Kunta tukee ryhmää järjestämällä hoidettaville kuntoutusta samaan aikaan kun hoitajat käyvät läpi omia asioitaan projektityöntekijöiden johdolla.

– Monet omaishoitajat eivät voisi muuten osallistua, sanoo Merja Tanskanen, joka on yksi ohjaajista.

Vastaa