Liperin liikenteeseen uudet suunnitelmat

Tekninen johtaja Taisto Tuononen esittelee Liperin 13 vuotta vanhaa liikenneturvallisuussuunnitelmaa.

Kunnan liikenneturvallisuusasiat koottiin kansien sisään viimeksi 1997. Sen jälkeen on tapahtunut paljon, suurimpana vanhan varuskunta-alueen muodonmuutos asuinalueeksi.

– Jyrin alueelta on luovutettu viimeisen kymmenen vuoden aikana 350 tonttia, mikä tarkoittaa lähes tuhatta uutta asukasta, liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtajana toimiva tekninen johtaja Taisto Tuononen kertoo.

– Kyllä tässä on ollut luvattoman pitkä tauko tietojen ajantasaistamisessa.

Tuononen osallistuu tänään ensimmäiseen palaveriin Kuopiossa. Liikennevirasto on valinnut suunnittelijaksi Ramboll Finland Oy:n.

– Suunnitelmassa käydään läpi, kuinka edelliset linjaukset ovat toteutuneet ja otetaan esille nykytilanne liikennemäärineen ja onnettomuustilastoineen. Lopputulemana ovat realistiset toimenpide-ehdotukset tuleville vuosille.

– Lopussa on tietysti se raha, eli onko resursseja asioiden korjaamiseen. Esimerkiksi Salokylän ja kirkonkylän välinen kevyen liikenteen väylä oli listoilla vuosikymmeniä, kunnes se lopulta toteutui viime kesänä.

– Nyt on tosi hyvä aika antaa meille palautetta ja ehdotuksia, Tuononen vinkkaa kuntalaisille.

Hän sanoo, että Kuopiontien ja Liperintien risteyksen liikennejärjestelyt on suurimpana asiana suunnitelmassa, mutta myös taajamien katuverkot ja yksityisteiden liittymätkin otetaan syyniin. Samoin junaradan lukuisat vartioimattomat tasoristeykset

Maakuntaliitto esittää valtiolta 10,2 miljoonaa euron rahoitusta ensi vuodelle eritasoliittymän ja uuden Jyrinkylä-tieyhteyden rakentamiseen.

Jos Tuononen saisi yksinvaltiaana päättää, hän keskittyisi Ylämyllyn liikennejärjestelyiden parantamiseen. Muun muassa Ylämyllyntie ja Honkatie kaipaavat muutosta raittimaiseen suuntaan. Nykyisellään ne ovat liian suoria, mikä lisää ajonopeuksia.

– Mutta onhan täällä muitakin riskitekijöitä. Ei sitä joka kunnan läpi kulje valtatie ja rautatie. Ja Varkaudentiekin on vilkas.
Tilastojen mukaan Liperissä on kuolemaan johtavia liikenneonnettomuuksia 1–2 vuodessa.

Vastaa