Kuntalaisilla etsikkoaika

Liperissä on edessä liikenneturvallisuussuunnitelman päivittäminen. Uudet järjestelyt, liikennemäärien muutokset ja käytännön kokemukset ovat se pohja, jonka perusteella on syytäkin tarkastella liikenneturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä määräajoin.

Usein omakohtaiset kokemukset voivat avata yllättävälläkin tavalla liikenneturvallisuuden kannalta merkittäviä asioista, joita ei piirustuspöydän äärellä mitenkään voi huomata. Niinpä teknisen toimen esittämä toive palautteesta suunnittelun pohjaksi kannattaa ottaa vakavasti.

Liikenteeseen liittyvistä asioista sopii käydä keskustelua myös lpaikallislehden palstoilla. Hyvät vinkit välittyvät suunnittelijoiden tietoon sitäkin kautta.

Liperissä uusi kevyen liikenteen väylä jo sinällään antaa aiheen näkemysten päivittämiseen. Merkittävä muutos on ollut pyöräilijöiden ja mopoilijoiden katoaminen kapealta Liperintieltä, mutta samalla on kevyen liikenteen väylällä lisääntynyt liikenne vaatinut erityistä tarkkaavaisuutta risteysten kohdalla niin pyöräilijöiltä itseltäänkin kuin Liperintielle tulevilta tai sinne kääntyviltä autoilijoilta.

Jyrinkylän tuoma Ylämyllyn suunnan liikenteen moninkertaistuminen on oma lukunsa, ja vaatii erityistä paneutumista ja vaihtoehtojen punnitsemista. Liikennesuunnittelu on alueella kulkenut ainakin osin jälkijättöisenä, ja parantamiskohteita löytynee useista paikoista.

On epäiltävissä, että viime keväänä purnausta aiheuttanut talvinopeusrajoituksen ”unohtaminen” ympärivuotiseksi kirkonkylä-Ylämylly tieosuudelle saa jatkoa. Olisi jopa yllätys, jos nopeusrajoitus palautettaisiin sataan kilometriin tunnissa.

Samanaikaisesti nopeusrajoitusten aloittamisen rinnalla poliisi on tehostanut valvontaansa ja moni on saanut kirjepostia ”peltipoliisien kohtaamisesta”. Aivan lähipiiriin on viime kuukausilta tullut kolme kirjettä, joissa ylitykset ovat olleet vaatimattomia. Seurauksena on ollut kirjallinen huomautus. Kaikki ylitykset ovat tapahtuneet 80 km/h -alueella. Kahdesti on mitattu kuuden ja kerran kolmen kilometrin nopeusylitys.

Huomautukset sinällään eivät johda poliisin puhutteluun eikä kortin joutumiseen hyllylle. Sen sijaan kolmesta ylinopeussakosta vuoden sisällä tai neljästä kahden vuoden sisällä voi varautua lähes automaattisesti vähintään kuukauden kävelykuurille. Ensimmäisen korttinsa saaneille kävelykehotus tulee tätäkin nopeammin.

Jos ylitys on 35 km/h tai enemmän, ajokortti siirtyy poliisin taskuun tapahtumapaikalla ja ajokiellon pituus määräytyy ylityksen ja olosuhteiden perusteella kuukauden ja kuuden kuukauden haarukkaan.

Nopeuksilla – ja varsinkin ylinopeuksilla – on kiistaton merkitys liikenneonnettomuuksiin ja erityisesti niiden vakavuuteen. Nykyisin yleistyneet vakionopeussäätimetkin on syytä passata oikeisiin lukemiin eikä kymmenen prosenttia yli, niin tapana on saattanut olla…

Vastaa