Kesätyöpaikkoja kaivataan lisää

Liperin koulujen yläasteelaisilla on uusi oppimisenvaihe, kun moni hakee kesäksi ensimmäiseen työpaikkaansa. Yrittäjien ideoima ja kunnan nyt kolmatta vuotta tukema nuorten työllistämishanke on saanut hyvän palautteen.
Parhaimmillaan se on tarjonnut parille sadalle 16–17-vuotiaalle nuorelle kurkistuksen tulevaisuuteen. Työelämä odottaa edessä päin lukemattomine vaihtoehtoineen ja valintoineen.

Ilmeisesti taantuma on osaltaan heijastellut asenteisiin, sillä tarjolla olevien työpaikkojen määrä on pudonnut selvästi edellisvuodesta. Kun viime vuonna yritykset työllistivät noin 160 nuorta, on luku pudonnut nyt runsaaseen sataan.

Kehitys on osin ymmärrettävääkin, sillä moni työnantaja on joutunut joko vähentämään väkeä tai lomauttamaan työntekijöitä.
Sellaisessa tilanteessa on vaikea ottaa nuoria harjoitteluun, vaikka ammattilaisten työpanoksen korvaamisesta ei olekaan kyse.

Nuorten työllistämistarjous on saattanut myös jäädä joiltakin huomaamatta. Määräaika ilmoittaa kesätyöllistämisestä päättyi viime viikolla, mutta kunnasta on luvattu ottaa täydennystä vielä tämän viikon aikana.
Lisäykset päivitetään kunnan sivuille, jonne tähän saakka ilmoitetut ilmestyvät tänään. Nyt kannattaa ottaa loppukiri, ja lähteä mukaan.
Nuorten opastaminen työelämän polulle on jokaisen tulevasta työvoiman riittävyydestä ja nuorten motivoimisesta kiinnostuneen yrityksen ykköshaasteita.

Nuorilta saatu palaute aiempien kesien työkokemuksesta on ollut pääsääntöisesti hyvin positiivista. Jo ensivaiheessa järjestelmä opettaa hakemaan työtä ja seuraavassa toimimaan haastattelutilanteessa. Sitten vain tutustumaan työhön ja tekemään sitä.

Kotiseutu-uutiset on vastannut nuorten työllistämishaasteisiin joka vuosi ja aikoo ottaa tulevanakin kesänä kolme yläasteelaista lehdentekoon tutustumaan ja itsekin juttuja tekemään.
Vastavuoroisesta kiinnostuksesta kertovat jo ennakkoon nuorilta tulleet yhteydenotot.

Kunta tukee nuorten työllistämistä 100 eurolla/nuori, Tekijälle maksettava palkka on 280 euroa kahdelta viikolta. Summat eivät ole päätä huimaavia puolin eikä toisin, mutta tärkeintä onkin kokemusten ja näkemysten kartuttaminen. Työelämässä on omat pelisääntönsä, jotka poikkeavat koulukokemuksista. Niihin saa ensituntuman ja osaa varautua. Tiedä, vaikka ensikokemusten perusteella jollekin nuorelle syntyisi kiinnostus juuri kokeillulle alalle, parhaassa tapauksessa ensimmäiseen työpaikkaan.

Omakohtaisesta kokemuksesta – vaikka siitä on jo pian puoli vuosisataa – voi todeta yhden asian säilyneen nuorten työllistymisessä. Omalla aktiivisuudella ja suhtautumisella on edelleen keskeinen merkitys. Tietotekniikka on avannut uusia mahdollisuuksia, mutta perusasia on säilynyt: ole aktiivinen!

P.S.
Lisätietoa löytyy kunnan sivulta: www.liperi.fi

Vastaa