Tuplaotto sivistyslautakunnan päätöksestä

Lautakunnan enemmistö katsoi, että tuntikehyksen leikkaaminen 29 tunnilla täyttää vaaditun säästötavoitteen.
Sivistysjohtaja Arto Jormalainen jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Hänen kannanottonsa koski Liperin koulun tuntikehystä, joka on Jormalaisen mukaan pienentynyt kahdessa vuodessa 916:sta 782:een. Samalla kun tuntikehys on pudonnut 134:llä on pienluokkien määrä noussut neljästä kuuteen. Oppilasmäärä on laskenut 36:lla.
Esityksessä on Liperin koulun tuntikehys eriävästä mielipiteestä poikkeavasti 812.

Äänestyksen voittaneen päätöksen mukaan kyläkoulut säilytetään kolmiopettajaisina. Tuntikehys päätettiin tarkentaa ryhmiä vastaavaksi.

Kunnankamreeri perustelee otto-oikeuden käyttöään mm. koulukohtaisten tuntikehysten puuttumisella ja lisämäärärahan tarpeella.
– Alunperin en tiennyt kamreerin olleen jo samalla asialla. Halusin myös olla jakamassa päätöksestä mahdollisesti syntyviä paineita.
Sivistyslautakunnalta halutaan numeroiden lisäksi myös sanalliset perustelut ja ennakointia jo vuoteen 2011, sanoo Jorma Pitkänen.

Vastaa