Yhteistyö aloitettava kateuden karkotustalkoilla

Jussi Jaakkolan oman tilan perunat lähtevät maailmalle Liperin Juurespakkaamon kautta. Perunaa tulee myös yrityksen toiselta osakkaalta Pentti Ranteelta, muita juureksia pohjoiskarjalaisilta yrittäjiltä. Tuotteiden markkina-alue on pääosin Joensuussa ja siitä länteen.

– Kateus on meidän suomalaisten perisynti. Pelkona on aina, että naapuri rikastuu tästä hommasta minua enemmän. Siitä on päästävä pois, sillä yhteistoiminta on nähdäkseni ainut tie eteenpäin.

Hän itse ei näe saman alan yrittäjiä peikkoina, vaan mahdollisuutena ja:

– Verkostoituminen on järkevää paitsi toimialoittain, myös poikki eri toimialojen. Jokaisella yrittäjällä on hyviä ideoita, mutta monesti me elämme omalla työsaralla kuin putkessa läpät silmillä. Joku toinen voi havaita helpommin sivusta ratkaisun, kuinka joku asia hoituisi nykyistä paremmin.

Monipuolinen pienyritysten verkko on tärkeä, sillä silloin ei toiminta ole niin suhdanneherkkää kuin yksin toimien.

– Verkostoituminen soveltuu esimerkiksi itselleni läheisille elintarvikealan yrittäjille, se vahvistaa jokaista osapuolta. Se mahdollistaa esimerkiksi kuntahankinnoissa tarjousten tekemisen. Näin voidaan saada lähiruokaa paikallisille markkinoillekin.

– Se vaatii yrittäjiltä aktiivisuutta, mutta edellytykset on luotu, että yrittäjät voivat tarjota palvelujaan kunnan laitoksille.

– Yhden yrittäjän on yksin vaikea saada tuotteitaan riittävän laajoille markkinoille, mutta kun usean yrityksen tiimillä on tarjota isompi kokonaisuus kilpailukykyiseen hintaan, silloin edellytyksiä on päästä lähimarkkinoita edemmäskin.

Uusi puheenjohtaja kaavaileekin paikallisen yrittäjäyhdistyksen tämän vuoden ohjelmaan tapahtumia sekä kateuden että laman karkoittamiseksi. Huhtikuussa järjestetään matka Turkkiin ja vuoden päätapahtumana ovat Suviseurat, jossa haetaan näkyvyyttä paikalliselle yritystoiminnalle monipuolisesti.

Liperissä yrittäjäjärjestöön kuuluu hiukan yli 200 yritystä, järjestäytymisaste on maakunnan korkeimpia.

– Näen yhdistystoiminnan verkostona, joka syntyy kun voi tavata muita yrittäjiä. Vaikka toimialat ovat erilaisia alasta riippumatta yrittäjät painivat paljolti samankaltaisten ongelmien kanssa. On hyvä tuulettaa välillä tuntojaan, suurin osa yrittäjistä työskentelee päivät ihan yksin.

– Yhteydenotot jäseniltä ja sellaisiksi aikovilta ovat tervetulleita ja odotettuja, Jussi Jaakkola muistuttaa.

Hän itse on kuukausittain jalkautumassa tutustumiskäynneille paikallisiin yrityksiin kunnanjohtajan ja Lipertekin edustajien kanssa. Tapa on ollut käytössä jo edellisten puheenjohtajienkin aikana.

Yrittäjien aloitteesta Liperissä aloitettiin viime keväänä kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys. Työryhmässä on mukana yrittäjien lisäksi kunnanhallituksen, -valtuuston, Josekin ja Lipertekin edustus.

– Kun meillä on yhteinen suunta ja kieli ja voimakas tahto, sillä on eteenpäin vievä vaikutus ja saadaan jotain aikaiseksi, vaikka taloudellisia resursseja ei paljon olekaan, Jaakkola uskoo.

Josekin ja Lipertekin palveluja hyödynnettävä

Jaakkolan näkemyksen mukaan Lipertekissä on runsaasti teknistä osaamista ja tietotaitoa, josta uusi yrittäjä saa hyvät lähtökohdat.
– En osaa sanoa, pystytäänkö sieltä auttamaan konkreettisesti, mutta ainakin hyviä neuvoja on saatavilla.

Josekin palvelujen hyväksikäytön mahdollisuuksista hän arvelee yrittäjillä olevan tietämättömyyttä:

– Monet palveluista ovat lähes ilmaisia. Niiden hyödyntäminen tarjoaisi monille yrityksille paljon kasvun mahdollisuuksia. Liperin kunnan maksuosuus Josekissa on suuri, sitä kannattaa siis käyttääkin.

Lamasta on yrittäjien puheenjohtajan näkemyksen mukaan pärjätty Liperissä toistaiseksi aika hyvin.

– Palveluyrityksissä kysyntä on ollut lähes normaalia, mutta maarakennus- ja metallialoilla hiipuminen on ollut merkittävää. Yhteiskunnan tukitoimet alkanevat helpottaa maarakennuspuolella, mutta metallilla näyttää ainakin alkuvuosi hiljaiselta. Jos signaalia paremmasta ei ala tulla, varmasti joka puolella tilanne heikkenee.

Elintarviketeollisuudessa Jussi Jaakkola pitää tilannetta sikäli parempana, että perusruokaa tarvitaan aina.

– Leipä ei ole koskaan erityisen leveä, mutta suhteellisen varma. Lama on alalla toistaiseksi vaikuttanut lähinnä ravintoloissa; siellä asiakkaat ovat vähentyneet lounasruokailua lukuunottamatta.

Uudet yritykset tervetulleita

Jaakkolan mielestä Liperiin olisi tervetullut muutama vähän isompi yritys, joka hyödyntäisi olemassa olevaa työvoimaa ja pitäisi aluetta virkeänä.

Hän pitää Välikangasta sen sijainnin vuoksi houkuttelevimpana alueena yrityksille, joiden toiminnassa keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet ovat tärkeitä.

– On kuitenkin hyvä, että Liperissä yrityksille tarjolla tontteja muuallakin, sillä kaikille aloille ei sijaintipaikalla ole merkitystä.

Yrittäjäksi ryhtyminen vaatii Jaakkolan mielestä tietynlaista halua tehdä itsenäisiä ratkaisuja ja ottaa riskejä.

– Yrittäjän on oltava valmis vastaanottamaan haasteita. Niitä taatusti tulee joka alalla, ja se tekee elämästä mielenkiintoista.

Vastaa