Ristin ja Vaivion koulujen lakkautusten yhteissäästöksi laskettu 373 000 euroa

Koulukuulemisen yleisö esiintyi banderollein ja tiukoin kysymyksin.

Sivistysjohtaja Arto Jormalainen esitteli niin tulevia oppilasjakoja, eurolaskelmia kuin koulukuljetusmuutoksiakin.
Lakkautuksesta tulevia vuosittaisia säästöjä hän kertoi syntyvän 373 000 euroa.

Lakkautuksen säästöistä suurin osa tulisi virkojen lakkauttamisesta yhteensä 245 000 euroa, yhden opettajan kustannuksen ollessa 50 000 euroa.
Vaiviosta säästöjä tulisi kaikkien kolmen opettajan verran, sillä oppilaat mahtuvat jo olemassa oleviin Paloaukean koulun ryhmiin.

Ristissä on tänä lukuvuonna ollut poikkeuksellisesti vain kaksi opettajaa, jolloin laskennallinen kolmannen opettajan lisäys ensi syksynä toisi 50 000 euroa kuluja, jos koulu jatkaisi.

Molempien koulujen kiertävät opettajat huojennuksineen ovat yhteensä arvoltaan puolikkaan opettajan viran verran eli 25 000 euroa. Molemmilta kouluilta tulisi lisäksi 10 000 euron johtajaopettajasäästö.

Vähennys onnistuisi helpohkosti, sillä kunnassa on yhteensä kolme määräaikaista luokanopettajaa, joiden työsuhdetta ei jatkettaisi.
Ruokahuollon puolelta odotetaan yhteensä 43 000 euron säästöjä mm. ruuan kuljettamisen poisjäännistä.

Lisäksi säästöjä syntyisi kiinteistöistä, yhteensä 85 000 euron verran. Isännöitsijä Mauri Mutanen muistutti myös isoista remontin tarpeista.

– Opiskelijan tekemän arvion mukaan Vaivion koulu on välittömän peruskorjauksen tarpeessa. Viimeisin kustannusarvio on 600 000 euroa.

Ristissä remontin tarve ei ole niin pikainen. Siellä tarvittaisiin kunnan laskelmien mukaan tulevien vuosien aikana 300 000 euroa parannuksiin.

– Tutjun koulun lakkautuksen yhtenä perusteena oli, että katto tarvitsi 250 000 markan korjauksen. Tähän päivään mennessä siellä on vaihdettu kaksi tiiltä ja rakennus on hoitokodin käytössä, Pauli Hakulinen nauratti yleisöä.

Koulukuljetuksista lisälaskua ei uskota syntyvän, sillä kuljetussopimukset ovat kilometriperusteisia, jolloin lisäoppilaat jo olemassa olevissa kyydeissä eivät tuo lisälaskua. Ristiläiset epäilivät, miten pienten koululaisten matka-aika venyy kun yksi auto kiertelee pitkät matkat. Marjut Pöllänen ei aio laittaa eskarilaistaan Viinijärven kyyditykseen.

– Entä jos taksi vie pienen eskarilaisen Varkaudentien linja-autopysäkille. Vahtiiko hän lapsia vai ovatko lapset vanhempien vastuulla?

Vanhemmat kyselivät myös miten koululle kuljetuksissa aikaisin paikalle tulleet lapset ovat valvovan silmän alla. Jormalainen kertoi, että koulun velvollisuus alkaa vasta ensimmäisen tunnin alkaessa. Hänen mukaansa on kuitenkin mahdollista miettiä avustajien työaikoja.

– Pienen koulun etu on joustavuus. Vaiviossa koulun alkamista aikaistettiin kuljetusten tulon vuoksi, Merja Tamminen kertoi.

Jormalainen halusi myös muistuttaa, että joukkoreittiliikenteen loppumista ei nyt tarvitse pelätä.

Perheet toivoneet eri suuntia

Illan aluksi Jormalainen esitteli oppilaiden sijoittumista. Perheiltä on tiedusteltu kyselyllä, mihin kouluun he haluaisivat lapsensa.

– Vaiviosta viisi tulevan kuudennen luokan oppilasta olisi menossa Viinijärvelle Paloaukean sijaan yläasteen läheisyyden vuoksi. Rististä Ylämyllylle haluaa kahdesta kolmeen oppilasta ja muutamia haluaisi kirkonkylälle.

Vastauksia kyselyyn ei ole tullut kaikilta, sillä Jormalaisen mukaan esimerkiksi ristiläisistä moni on jättänyt vastaamatta olettaen joutuvansa kuitenkin Viinijärvelle.

– Jos toivomuksia ei tule, niin lähikoulu osoitetaan, Jormalainen muistutti. Hän kertoi kunnan pyrkivän järjestämään kuljetukset myös toissijaiseen kouluun, mutta takeita ei anneta.

Yleisöstä tiedusteltiin onko kunnassa ajateltu muita vaihtoehtoja, joita perheillä on käytettävissään. Esimerkiksi yksityiskoulu ja muiden kuntien koulut, kuten rakenteilla oleva uusi kyläkoulu Polvijärven Sotkumassa. Kotikunta joutuu maksamaan muualla kouluaan käyvistä oppilaistaan.

Arvioitten mukaan Ristin oppilaat täydentävät Viinijärven koulua siten, että yhdysluokat jäävät pois. Luokkakoot ovat näin 15-23 oppilaan välillä.
Vaiviolaiset taas jaetaan Paloaukean pääosin kolmisarjaisiin ryhmiin. Ryhmäkoot nousevat näin useissa ryhmissä 24 oppilaaseen. Kahden ensimmäisen luokan aikana pienemmät ryhmät turvataan nelisarjaisuudella.

Vanhemmat osoittivat erityistä huolta koululaisten hajoamisesta eri luokille. Pienestä kyläkoulusta tullaan uuteen jättikouluun, jossa sitten kaverit ripotellaan eri luokille.

Monia huolenaiheita

Paloaukean piha-alueen riittämättömyys nousi keskusteluun. Sirpa Naumanen kertoi asian olleen jo viime sivistyslautakunnassa esillä.

– Metsäaluetta haluttaisiin hyödyntää, mutta siellä kulkee vilkkaasti liikennöity tie. Eräs tuttu oppilaani sanoi pihasta kuvaavasti; Me seisotaan siellä kuin pingviinit.

Myös välipalojen tarve olisi vanhempien mielestä suuri kuljetusoppilailla. Tällä hetkellä välipalaa ei ole kustannussyistä tarjolla. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Heli Lavikaisen mukaan se on vain järjestelykysymys.

Yleisö epäili taas luvattavan niin välipaloja kuin valvontaakin, mikä sitten otetaan seuraavana vuonna pois. Päivi Burman muistutti miten lukion lakkautuksen aikaan luvattiin heittokyytejä Joensuun linja-autoille, nyt niitä ei kuitenkaan ole olemassa.

Odotettavasti harmia kyläläisten mielessä tuottaa myös kylien harrastustoiminnan kuihtuminen. Juha Varis muistutti, miten Ristin koulu on joka ilta täynnä väkeä partiossa, jumpassa, käsityökerhossa jne.

Paljon kysymyksiä yleisöllä oli vastaanottavien koulujen kunnosta. Joku esitti Paloaukean koululle tutkimuksia, nouseeko kostuneesta kellarista jotain? Yleisö vaati myös kirkonkylän koulun useiden tilojen tutkimista homeen varalta.

Illan lopuksi kunnanjohtaja Hannele Mikkanen nousi kiittelemään esille nousseista asioista.

– Selvästi on kiinnitettävä huomioon Paloaukean pihapiiriin, kavereihin, liikenneturvallisuuteen ja valvontaan. Ei saisi syntyä hetkiä, jolloin lapsi jää yksin.

Kolmen taajaman kehittämissuuntauksen hän muistutti alkaneen varuskunnan ostamisesta.

– Meillä kolme taajamaa tulevat jo lähelle kyliä, evätikä koulujemme koot ole esimerkiksi Kontiolahden 700 oppilaan suuruisia.
Kylien aktiviteeteista hän muistutti olevan erilaisia ratkaisuja.

Ristin ja Vaivion koulujen lakkauttamista ei ole vielä erillisenä pykälänä päätetty, mutta talousarviossa niille ei ole varattu rahaa ensi syksystä alkaen.

Vastaa