Liperissä avioitui viime vuonna 60 pariskuntaa

Liperin ja Rääkkylän luterilaisten seurakuntien alueella vihittiin viime vuoden aikana kaikkiaan 67 pariskuntaa. Heistä liki 40 paria valitsi kirkollisen vihkimisen.

Liperissä solmittiin viime vuoden aikana 60 avioliittoa, joista 35 oli kirkollisia ja 25 siviilivihkimisiä.

Rääkkylässä suunta on ihan samanlainen. Siellä vihki vuoden aikana pappi neljä pariskuntaa ja kolme paria kävi maistraatissa vahvistamassa liittonsa.

Taipaleen ortodoksisessa seurakunnassa, johon myös Liperin alueella asuvat ortodoksit kuuluvat, kirkkohäitä vietettiin vuoden mittaan viisi kertaa. Siellä ei ole siviilivihkimisistä pidetty lainkaan tilastoa.

Avioliittoa ei enää koeta elinikäiseksi sopimukseksi, sillä avioerojen määrä on vuosittain lähestymässä uusien liittojen määrää.
Liperin seurakunnassa erosi vuoden 2009 aikana 32 pariskuntaa ja Rääkkylässä neljä eli siellä kirkolliset vihkimiset ja erot menivät tasan.

Liperissä vain 13 vähennystä

Liperin seurakunnan jäsenmäärä on säilynyt lähes ennallaan edellisvuoteen verrattuna, sillä miinusta määrässä tuli vain 13. Seurakuntalaisia oli vuodenvaihteessa 9 763.

Samana aikana Liperin kunnan asukasmäärä kasvoi väestörekisterin tilastojen mukaan 119 henkilöllä 12 671:stä 12 790:ään. Asukkaista miehiä oli 123 enemmän kuin naisia.

Vuonna 2009 Liperissä kastettiin 125 lasta, vajaat kymmenen edellisvuotta vähemmän. Kuolemantapausten määrä kasvoi, sillä vainajia oli neljännessata enemmän edellisvuoteen verrattuna, yhteensä 109.

Muuttoliike Liperiin oli likimain yhtä plussavoittoista kuin ennen: seurakuntaan muutti 563 henkilöä, ja paikkakunnalta pois lähti vain 528 henkilöä.
Liperin luterilaisesta seurakunnasta erosi vuoden aikana 72 jäsentä ja uusia liittyi 14. Suunta oli positiivinen, sillä edellisvuonna eroajia oli 82 ja liittyjiä vain seitsemän.

Yksi plussaa Taipaleessa

Taipaleen ortodoksisen seurakunnan, johon kuuluvat liperiläisten lisäksi Outokummun ja Polvijärven ortodoksit, jäsenmäärä kasvoi viime vuoden aikana yhdellä. Heitä oli yhteensä 1 816.

Seurakunnassa kastettiin 19 lasta ja haudattiin 17 jäsentä. Seurakuntaan muutti 60 ja pois lähti 64 jäsentä.

Taipaleen seurakuntaan liittyi vuodessa neljä uutta jäsentä ja eroajia oli tuplamäärä eli kahdeksan.

Miinus jatkui Rääkkylässä

Rääkkylän kunnan 2 626:sta asukkaasta luterilaiseen seurakuntaan kuului vuodenvaihteessa 2 215. Edellisvuodesta seurakuntalaisten määrä väheni 63:lla.
Rääkkylässä kastettiin 16 lasta, mutta hautaan saatettiin vuoden aikana 43 seurakuntalaista.

Rääkkylän seurakuntaan muutti 79 henkilöä, samana aikana muualle lähti 99. Seurakunnasta erosi 18 jäsentä ja uusia liittyjiä oli vuoden mittaan vain kaksi.
Riitta Parkkinen

Vastaa