Energiayrittäjyyttä tutkimassa

Mika Juvonen (vas.) tarjoaisi tulevaisuudessa viljelijöille Biokympin luomulannoitteita kun taas Aate Laukkanen (kesk.) tarvinnee lähivuosina Suomen Bioetanolille kuutostien alueella olevia peltojen energiaa.

Ajatuksena olisi hyödyntää alueelliset raaka-aineiden voimavarat. Hankkeessa selvitetään tuotanto- ja jalostuskustannuksia sekä uusien tuotteiden mahdollisuuksia. Metsien, peltojen ja teollisuuden bioperäisestä massasta ja jätteestä haluttaisiin kehittää uusien teknisten ratkaisujen kautta lopputuotteita. Miten eri tuotantomenetelmiä hyödyntämällä tuotettaisiin lämpöä tai sähköä, pellettejä tai nestemäisiä biopolttoaineita, lannoitteita, rehua tai biokaasua?

– Niin päättäjiltä kuin yrityksiltä puuttuu tietoa biopolttoaineista, jotta investointeja uskallettaisiin tehdä, hankkeen vetäjä Ari Pappinen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta kuvasi hankkeen tavoitteita keskiviikkona tiedotustilaisuudessa.

Pappinen kertoi useiden eri hankkeiden olevan samalla bioenergian asialla ja osin yhteistyössäkin. Näin volyymia tavoitteille on useiden miljoonien edestä, vaikka tämän hankkeen kokonaisbudjetti onkin vain 350 000 euroa.

Hanke pyrkii luomaan laskentamalleja, miten jo olemassa olevan tai uuden yrityksen kannattaisi esimerkiksi hyödyntää tuotantoaan paremmin. Hakkeesta lämpöä tekevä yritys voisi saada sivutuotteena pellettiä. Bioetanolia tuottava yritys taas voisi hyödyntää nykyisen jätteen biomassan rehuksi tai pelletiksi.

– Kyse on myös arvoketjusta. Yrityksille halutaan nouseva kierre, kun samalla uusiutuvien energiamuotojen buumia lisätään, Pappinen mietti.

Yhteiskumppaniyrityksenä uusia liiketoimintamalleja etsimässä on Rääkkylästä Polar Shiitake Oy, jonka tuotannossa syntyy hurjat määrät kasvualustojen jätettä. Hankkeessa mietitään jätteen tuottamista pelletiksi.

Myös Biokymppi Kiteellä haluaa hyödyntää jätteen ja muokata siitä lannoitetta. Rääkkyläläisille viljelijöille tarjottaisiin uutta luomulannoitetta, kunhan hankkeen myötä löydetään oikeat levitystavat ja koneet.

Punkaharjulla toimiva Suomen Bioetanoli taas tavoittelee lähivuosina liikenteelle bioetanolia tuottavan laitoksen rakentamista Punkaharjulle. Aikataulusta ollaan hieman jäljessä, mutta tuotanto on tarkoitus aloittaa vuonna 2011.

– Viljelyalaa tarvitaan Kouvolasta Joensuuhun 70 000 hehtaaria, Aate Laukkanen muistutti Rääkkylän kunnanjohtajaa, joka halusi tietää mitä hanke toisi omaan kuntaan.

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa on mukana myös Joensuun yliopiston Metsätieteellinen tiedekunta ja suurimpana rahoittajana TE-keskus. Keti osallistuu niin ikään hankkeeseen.

Hanketta varten on vuokrattu tiloja Rääkkylän kunnantalolta, jossa tehdään esimerkiksi laskennan esiselvityksiä.

Vastaa