Liperiläiset hakivat uutta avustusta noin 60 eri toiminnalle

– Varsin monipuolisesti näyttää tulevan toimintoja tarjolle ja eri puolille kuntaa, vapaa-aikasihteeri Raimo Piiroinen arvioi listatessaan kuntaan jätettyjä toiminta-avustuksia.

Liperi vähentää vuoden alusta tuntuvasti seutuopistolta ostettavia oppitunteja. Kunta on varannut 40 000 euroa käytettäväksi ensi vuonna paikallisten uusien toimintamuotojen tukemiseen, jotta harrastusmahdollisuuksia säilyisi paikkakunnalla.

Toiminta-avustusten hakuaika päättyi marraskuun lopussa. Määräaikana kuntaan jätettiin 44 erillistä hakemusta, joissa haettiin avustusta noin 60 erilaiselle toiminnolle eri puolilla kuntaa. Hakijoina oli 30 yhdistystä tai järjestöä.

Liikkeelle olivat lähteneet valtaosa niin paikallisista liikuntaseuroista kuin kyläyhdistyksistä ja muista aktiivista toimijoista kuten eläkeläis- ja musiikinharrastajien yhdistyksistä. Hakemusten kokonaissumma oli lähes 54 000 euroa, mutta kevätkaudelle, jota haku koski, jaettavana on vain 20 000 euroa.

Sivistystoimessa euroja karsittiin eniten suurista avustushakemuksista. Etusijalle asetettiin sellaiset uudet toimijat, jotka eivät ole aiemmin saaneet kunnalta vuosittaisia avustuksia.

Saajille avustusta myönnettiin hankkeesta riippuen 250 – 800 euroa.

Kymmenkunta hakemusta hylättiin sillä perusteella, että hakeva seura on jo saanut kunnalta yleisavustusta tai voi anoa sitä keväällä.

Avustuksen saannin edellytyksenä on, että järjestettävä toiminta on kaikille avointa. Kevätpuolella liperiläisille on nyt tarjolla muun muassa tekstiilitaidekurssia, erilaisia jumppia ja pallopelejä, kokkikerhoa, autonhuolto-oppia naisille, tietotekniikan alkeiskurssia, atk-kurssia senioreille, useita käsityöpiirejä ja -kerhoja, seikkailu- ja kiipeilykerhoa, puutarhakurssia, paikallisen perinnetiedon keruuta, suunnistuskartan tekoa, kuorolaulua ja karaokeryhmää.

Vastaa