Pakki täynnä työkaluja, nyt pitäisi valita oikeat

Luottamushenkilöistä ja virkamiehistä koostunut kuusihenkinen ”työrukkanen” on tehnyt työnsä, ja tänä iltana Liperin kunnanhallituksessa esitellään talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2009– 2015.

Viime vuoden tilinpäätöksessä kunnalla oli kattamatonta alijäämää 2,6 miljoonaa euroa. Synkimpien ennusteiden mukaan se nousee tämän vuoden lopussa jopa neljään miljoonaan euroon.

Kevään aikana on käyty läpi keinoja, joilla epäsuotuisa kehitys saataisiin kuriin.
Koska uusia tulonlähteitä on vaikea keksiä kuntasektorilla, tullaan Liperissäkin turvautumaan tuttuihin verojen ja taksojen korotuksiin.

Sitä vastoin palvelutasoa ja palvelurakennetta tullaan viilaamaan monelta kantilta. Jos tulosta ei ala syntyä, voidaan pakista ottaa esille työkalu nimeltä lomautus.

– Esityksen toimenpiteet vaikuttavat varsin vähän vielä tänä vuonna. Ne vaikuttavat täysimääräisesti vasta 2012, kertoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Jorma Pitkänen, joka osallistui esityksen laadintaan.

Pitkäsen mukaan kyseessä on Liperin oloissa uudenlainen lähestymistapa talouden petraamiseksi.

– Esityksessä annetaan hallintokunnille monenlaisia keinoja ja vaihtoehtoja ja hallintokunnat saavat itse määritellä sopivan toimintatavan. Se tuo valmisteltavat asiat esille ja avaa mahdollisuuden kansalaiskeskustelulle.

Verot ja maksut nousevat

Esityksen mukaan kiinteistöveroa tulisi korottaa ensi vuonna. Nostamalla kaikkia kiinteistöveroprosentteja 0,1 yksiköllä, kassaan kilahtaisi 267 000 euroa ylimääräistä.

Ensi vuodelle kaavailtu asia on myös vesi- ja jätevesimaksujen korottaminen kymmenellä prosentilla. Se tietäisi 100 000 euroa enemmän tuloja.

Seuraava tuloveroprosentin korottaminen ajoittunee vuodelle 2012. Jos sitä nostetaan 0,5 yksikköä, vaikutus olisi 700 000 euroa.

Sivistyksessä säästetään

Perusopetuksessa tullaan kasvattamaan ryhmäkokoja. Tavoitteena on, että keskimääräinen ryhmäkoko yleisopetuksessa olisi nykyisen 18 sijaan 20 oppilasta.

Jos siten saadaan vähennettyä esimerkiksi seitsemän opetusryhmää, olisi säästö 350 000 euroa vuodessa.

Työrukkanen esittää, että sivistystoimi voi toteuttaa tavoitteen joko yhdistämällä kouluja tai rukkaamalla tuntikehyksiä.

Esityksessä todetaan, että koulujen yhdistämiset vaikuttavat lisäksi kiinteistökuluihin, opettajien huojennuksiin, ylitunteihin sekä ruokailu- ja matkakustannuksiin.

Liperissä sanotaan olevan puoli hehtaaria liikaa koulutiloja. Oppilaat on tarkoitus saada tiiviimpiin tiloihin lukukauden 2011 alussa. Sillä pitäisi tulla 300 000 euron säästö.

– Säästö edellyttää sitä, kunnan on myytävä tai vuokrattava tyhjä tila, ettei tule ylläpitokustannuksia, Pitkänen tarkentaa.

Erityisopetuksesta aiotaan nipistää 50 000 euroa ”vaihtoehtoisilla toteuttamistavoilla”.

Alle kouluikäisten kerhotoimintaa aiotaan laajentaa, mikä vapauttaa kokopäiväpaikkoja. Perhepäivähoitajien siirtämistä kiinteään kuukausipalkkaan selvitetään, tarkoituksena on turvata kyseinen palvelu tulevaisuudessakin.

Lisäksi henkilöstömäärää koetetaan pitää kurissa kysymällä perheiltä, olisivatko ne valmiita lyhentämään lasten hoitopäivää, jos saisivat alennusta päivähoitomaksuihin.

Kerhotoiminnan lisäämisen ja hoitopäivien lyhennyksellä voidaan säästää 50 000 euroa.

Sotesta löysät pois

Sosiaali- ja terveyspuolen tuottavuutta pyritään lisäämään kolme prosenttia jo ensi vuonna. Sen jälkeen tuottavuutta lisätään prosentin vuosivauhdilla.

Keinoja ovat mm. laitoshoidon vähentäminen, palvelujen keskittäminen ja tarvittaessa kalliiden ostopalveluiden tuottaminen itse. Palvelujen rakennesuunnitelma valmistuu vielä tänä vuonna.

Jos suunnitelmissa pysytään, toimenpiteiden vaikutus on 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2015.

Tasapainottamismatkalla sattuu myös mukava onnenkantamoinen. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle on kertynyt ylijäämää, ja se huomioidaan pienempänä kuntalaskutuksena vuosina 2010 ja 2011. Parhaassa tapauksessa säästöä syntyy 250 000 euroa.

Sijaisten käyttöä pyritään vähentämään kymmenen prosenttia. Se ja työnantajien Kela-maksun poisto tietävät yhteensä noin 400 000 euron säästöjä.

Työntekijöiden poissaolojen vähentämiseksi käynnistetään hanke, jossa kiinnitetään huomiota työolosuhteisiin ja työhyvinvointiin.

Vastaa