Kasarmista tuli komea koulu

Runsaan 5 000 neliön kokoisessa Paloaukean koulussa on nyt 120 oppilasta. Tilaa riittää noin 400 oppilaalle.

– Kokemukset ovat pelkästään positiivisia sekä oppilailla että opettajilla. Työviihtyvyys ja -motivaatio ovat kasvaneet selkeästi. Nyt ei ole ainakaan tiloista ja välineistä kiinni, luokanopettaja Mika Malinen kehui opinahjoa, jonka koko nimi on Ylämyllyn koulun Paloaukean yksikkö.

Noin 400 oppilaalle mitoitetulle koululle siirtyivät ensimmäisenä Lautasuon yksikön neljännen ja viidennen luokan oppilaat, joita on noin 120. Kaikkiaan tiloissa on noin 200 lasta, kun varhaiskasvatuksen ryhmät lasketaan mukaan.

Ylämyllyn koulu toimii edelleen kolmessa eri yksikössä. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että Honkalammen kouluyksiköstä tehdään kulttuuritalo ja oppilaat siirretään Paloaukealle.

Parhaillaan saneerattavaa keskuskeittiötä lukuun ottamatta kaikki entisen varuskunta-alueen rakennukset on nyt siirretty ”siviilipalvelukseen”.

Juhlapuheen pitänyt eduskunnan ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen kehuukin kunnan rohkeutta. Hän sanoo, että Liperissä ei jääty tuleen makaamaan, vaikka varuskunnan lopettaminen oli ikävä tilanne.

Kääriäinen oli itse vihkimässä ensimmäistä uuteen käyttöön muokattua kasarmia vuonna 2001. Tuolloin entiseen aliupseerikouluun tuli Jyrin kouluyksikkö.

Lisäksi vanhoista varuskuntarakennuksista on tehty liikuntahalli (koulutushalli), päiväkoti (sotilaskoti) ja hoivakoti (sairaala).

– Saneeraamiset osoittavat kekseliäisyyttä, Kääriäinen sanoi.

– Ratkaisut toimivat laajemminkin esimerkkinä siitä, miten ikäviin ja epämiellyttäviin muutoksiin kannattaa suhtautua. Jos väistämättömille muutoksille ei voi mitään, on viisautta pohtia, tarjoaako syntynyt tilanne uusia mahdollisuuksia.

Pölöstäkin kiinnosti

Kunta on sijoittanut alueen uudistustöihin 15 miljoonaa euroa kymmenen vuoden aikana.

– Niissä ei ole ollenkaan valtion rahaa. Siinä suhteessa Liperi on kantanut osaltaan yhteiskuntavastuuta, kunnanjohtaja Hannele Mikkanen sanoi Kääriäiselle koulutilojen esittelykierroksella.

Tarpeet ovat selkiytyneet matkan varrella.

– Vielä vuonna 1998 tilanne oli se, että tälle noin 5 000 neliön kiinteistölle ei ollut näköpiirissä käyttötarkoitusta. Tiloja on käynyt katsastamassa mm. Sievin kyläkauppias, ja tarjous on tehty aikoinaan myös Markku Pölösen elokuvamaailman kulissikylälle, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eero Reijonen kertoi Paloaukean koulun taustasta.

Reijosen mukaan kunta on nyt ensimmäistä kertaa ”tilanteen päällä” Ylämyllyn alueen palveluvarustuksen suhteen.

– Nyt saamme hieman liikkumavaraa jatkosuunnittelulle, sillä sosiaali- ja terveyspuolella on nähtävissä palvelutarpeiden kasvua.

Vastaa