Lapsiperheille kysely kotihoidontuen kuntalisästä

Liperissä päivähoitoikäisten lasten määrä kasvaa edelleen. Kotihoidon kuntalisästä toivotaan apua tilanteeseen, sillä sen saaminen edellyttäisi perheen kaikkien päivähoitoikäisten lasten hoitamista kotona.

Sivistyslautakunta päätti viime kuussa, että kuntalaisaloitteesta lähteneestä asiasta tehdään asiakaskysely ennen päätöksen tekoa.

Kunnassa halutaan tietää kuinka moni olisi kuntalisän innoittamana jäämässä töistä tai opiskelemasta pois kotiin lapsiaan hoitamaan. Näin kunnan huimasti kasvavan päivähoidon tarpeen toivottaisiin helpottuvan.

Vain hoitopaikkoja vapauttaville

Kotihoidontuen kuntalisä on kunnan vapaaehtoisesti maksama tuki niille lapsiperheille, jotka eivät kuormita kunnan päivähoitopaikkoja. Tukeen oikeutetuille liperiläisille perheille maksettaisiin valmistelun mukaan yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 180 euroa ja hänen sisaruksistaan 50 euroa kuukaudessa. Kunta itse voi määrittää tuen saamiselle muitakin ehtoja.

– Liperissä tukea maksettaisiin niille, jotka todella jäisivät vakituisesta työstä pois hoitovapaalle tai keskeyttäisivät opiskelut, asiaa valmisteleva päivähoidon johtaja Sirkka Korhonen kertoo.

Tuen ulkopuolelle siis jäisivät ne perheet, joissa työaikajärjestelyjen avulla hoidetaan lapset kotona, vaikka molemmat vanhemmat kävisivät vaikkapa osittain töissä. Nämä perheet tuovat kunnalle jatkuvia säästöjä.

– Kuntalisä on tarkoitettu niille, jotka todella muuten toisivat lapsensa päivähoitoon. Hoitopaikka maksaa kunnalle 7 000-10 000 euroa vuodessa. Ehtojen avulla halutaan myös varmistua, että toinen vanhemmista hoitaa lasta.

Kyselyn esitiedoissa ei vielä otettu kantaa sisarusten ikävaatimuksiin tai vanhempainpäivärahakaudella kotihoidontukeen oikeutettujen asemaan.

Ehtona kuntalisän saamiselle Liperissä kuitenkin olisi valtakunnan yleisen tavan mukaan, että kaikki perheen lapset pitää hoitaa kotona.

Vain pienituloisille

Kuntalisä olisi Liperissä tarkoitettu vain pienituloisille perheille. Täten sitä saisivat ne perheet, jotka ovat pienten tulojensa puolesta oikeutettuja kotihoidontuen hoitolisään.

– Tuki halutaan kohdentaa niille, joilla ansiotaso jää alhaiseksi, Korhonen täsmentää.

– Toiveena olisi päätös, joka kohtelee perheitä tasa-arvoisesti. Outokummussa kuntalisän maksaminen oli aikanaan sidottu juuri hoitolisään. Molemmat vanhemmat saivat tehdä töitä, kunhan perheen tulot oikeuttivat hoitolisän saamiseen, eräs liperiläinen perheenäiti osasi kertoa.

Kuntalaisaloitetta tekemässä ollut Riitta Lappalainen on huolissaan tavallisten keskituloisten perheiden jäämisestä tuen ulkopuolelle.

– Tärkeää olisi, että tuen saajiksi katsottaisiin ne perheet, joissa vanhempi jo on kotona kotihoidontuella tai jää kotiin hoitamaan lasta, riippumatta puolison tai omista satunnaisista tuloista.

Joensuussa kuntalisän saamisen ehtoja mietitään nyt uudestaan. Lappalainen toivoisikin vanhempia kuultavan ennen rajojen vetämistä.

– Näin vältettäisiin esim. Joensuussa esille tulleet epäkohdat ja kuntalisä kohdistuisi kaikille sitä kipeästi tarvitseville.

Kuntalisän pitäisi hänen mukaansa tuoda kunnalle säästöjä ja samalla tuoda lisätuloa lapsiperheille, joten huolellinen valmistelu olisi nyt välttämätöntä.

Asia etenee sivistyslautakunnan käsiteltäväksi joulukuun tai tammikuun kokoukseen.

Vastaa