Liperin taloustilanne ei hyvältä näytä

– Korkokulut ovat selkeästi ylittäneet budjetin. Niihin vaikuttavat tehtyjen uusien investointien lainat. Tämän vuoden korkomenot on arvioitu 1,1 miljoonaksi euroksi. Se alkaa lähestyä hälyttävästi aiemmin asetettua rajaa, etteivät korot saa ylittää yhden veroprosentin tuottoa, joka on nykyisin 1,3 miljoonaa euroa.

– Seuraavassa valtuustossa 10. marraskuuta joudutaan vakavasti keskustelemaan, miten taloudellista tilannetta helpotetaan. Onko vaihtoehtona veroprosentin korotus vai löytyykö jostain säästöjä, kamreeri selvitti: – Jos mitään ei tehdä, alijäämä on vielä kasvamassa 1,2 miljoonalla eurolla.

Kunnan verotuloihin hyväksyttiin 500.000 euron tulomäärärahan ylitys, koska ennakkotietojen mukaan Liperissä vuodelta 2007 kunnallisverojen määrän kasvu on ollut 9,8 prosenttia, kun talousarviossa se oli arvioitu kuudeksi prosentiksi. Valtionosuusennakkoja varaudutaan palauttamaan arviolta noin 200.000 euroa sivistystoimesta oppilasmäärän laskun takia.
Sosiaali- ja terveystoimeen hyväksyttiin 725.000 euron määrärahojen ylitys, joka johtuu pääosin ulkopuolisten lääkäripalvelujen ostosta.

Kari Tuovinen (kesk.) kysyikin, miksi ulkopuolisten palvelujen käyttö on tullut näin kalliiksi, ja eikö siihen osattu varautua.
Sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Liisa Naukkarinen vastasi, että kustannukset oli osattu arvioida varsin hyvin, mutta budjettiin ei ostopalveluihin tarvittavaa määrärahaa ollut lainkaan varattu.

Kirkkoniemen tontit tarjolle

Kirkkoniemen kolmosvaiheen tontit Jyrinkylässä tulevat yleiseen hakuun ja tarjouskisaan heti marraskuun alussa, sillä valtuusto hyväksyi yksituumaisesti teknisen toimen laatimat tonttien luovutus-, myynti- ja vuokrausehdot.

Rantatontit myydään tarjousten perusteella korkeimman tarjouksen tehneille. Näiden kahdeksan tontin maapohjalle on kuitenkin määritelty pohjahinta, jota halvemmalla kunta ei niistä luovu. Tontin koosta riippuen hinta vaihtelee runsaan 28.200 ja 63.800 euron välillä.

Tarjousaikaa on joulukuun alkuun asti.
Sisämaan tonttien maapohjan neliöhinta vaihtelee kahdeksasta eurosta kahteentoista, tontin koko reilusta 1.500 neliöstä 2.800 neliöön. Näitä tontteja on myös mahdollista vuokrata.
Kukin tonteista kiinnostunut voi jättää hakemuksen ainoastaan yhdestä tontista.

Maanantain kokouksessa valtuusto hyväksyi niin ikään Pohjois-Karjalan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen.

Liperin kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä jouduttiin äänestämään, sillä Pekka Huikuri esitti sosialidemokraattien ryhmän kantana, ettei määräyksiin hyväksyttäisi MTK:n Liperin ja Viinijärven yhdistysten tekemiä muutosesityksiä.

Niissä muun muassa esitettiin jätevesien maahan imeyttämön vähimmäissuojaetäisyydeksi vesistön rantaviivasta 40-80 metriä alkuperäisesityksen 80 metrin sijasta.
Äänestyksessä Huikurin esitys sai taakseen vain neljä valtuutettua, 31 puolsi muutoksia, joilla muokatut määräykset tulevat näin ollen voimaan.

Lisävaltuuksia tilapäisluoton ottoon

Kunnanjohtajalle ja kamreerille yhdessä myönnettiin valtuudet enintään viiden miljoonan euron lyhytaikaisen lainan ottamiseen. OkuLi-hankkeen toteutus ja nykyinen korkotason vaihtelu edellyttävät aiempaa suurempaa joustoa lainajärjestelyihin. Tähän saakka valtuutus on yltänyt 3,2 miljoonaan euroon.

Valtuusto päätti siirtää koulujen A2-kieltä koskevan selvityksen teon tuleviin vuosiin kunnan taloudellisen tervehdyttämisohjelman vuoksi, koska nyt ei ole olemassa realistisia mahdollisuuksia saksan kielen opetuksen uudelleen aloittamiseksi.

Ilmo Helistenin tekemästä kuntalaisaloitteesta yleisen venerannan rakentamiseksi Pyhäselän rantaan Ylämyllyn entisen jätevedenpuhdistamon lietealtaiden kohdalle valtuusto totesi, ettei aloite anna kunnassa aiheitta enempiin toimiin.

Ylämyllyn alueen veneranta-alue pyritään hoitamaan hyväksyttyjen kaavojen ja mm. Hirsiniemen venevalkamahankkeen toteutuksella.
Toivo Mäntynen (sd) kysyi Hirsiniemen nykyvaiheesta.
Tekninen johtaja Taisto Tuononen kertoi alueen naapurin valitusten vastausten odottavan jako- ja osakaskuntien kokousten päätöksiä, jotka ovat saatavissa ensi maaliskuun loppuun mennessä.

Vastaa