Liperin sivistysosaston taloudessa sinkeää

Sivistyslautakunta totesi keskiviikkoisessa kokouksessaan tavoitteen mahdottomaksi. Niinpä se esittää kunnanhallitukselle ja -valtuustolle raamin ylittämistä 10, 8 prosentilla eli noin 1,7 miljoonalla eurolla. Sivistysosaston talousarvion loppusummaksi tulisi tällöin hieman yli 18,8 miljoonaa euroa.

Ylitystä syntyy yksinomaan kustannusten noususta: odotettua suuremman potin vievät henkilöstömenot eli palkat, sisäiset vuokrat ja atk-kulujen kasvu. Noususta noin seitsemän prosenttia tulee hallinnon puolelta, runsaat kuusi prosenttia perusopetuksesta ja peräti yli 27 prosenttia varhaiskasvatuksen puolelta.
Opintojen ja vapaa-ajan puolelta syntyy alitusta runsaan prosentin verran, koska tälle tulosalueelle on sijoitettu päättyvä lukio-opetus.

Kouluverkon muutoksia ei vielä esityksessä

Mahdollisia kouluverkkoon tehtäviä muutoksia ei tässä vaiheessa ole talousarvion laadinnassa otettu lainkaan huomioon.
Kunnan kyläkouluista Käsämässä on tänä lukuvuonna 64 oppilasta, Salokylällä ja Mattisenlahdessa kummassakin 50, Vaiviossa 47 ja Ristissä 34.
Edelliseen lukuvuoteen nähden suurin muutos kyläkouluista on tapahtunut Salokylällä, missä oppilasmäärä on pienentynyt 16 oppilaalla. Ristissä vähennystä on neljä, Vaiviossa ja Mattisenlahdessa tilanne on entinen ja Käsämässä lisäystä on yksi oppilas.

Suurin yksikkö on edelleen Liperin koulu, jossa oppilaita on 465, Ylämyllyllä heitä on 415 ja Viinijärvellä 281. Perusopetuksen oppilasmäärän arvioidaan pienenevän 33 oppilaalla ja lukio lakkaa keväällä 2009.
Ylämyllyllä oppilasmäärä on kasvanut edellislukuvuoteen 23 oppilaalla, Liperissä vähennystä on tapahtunut 24 ja Viinijärvellä 13. Lukiossa on enää 14 oppilasta, kun heitä oli viime kaudella vielä 57.
Sivistystoimen talousarvioehdotus sisältää muun muassa perheohjaajatyön aloittamisen osana päivähoitoa, Ylämyllyn alueen kasvun ottamisen huomioon sekä päivähoidossa että koulutoimessa ja asiakaspalvelun kehittämisen.

Oppilaskohtaiset määrärahat pidetään neljättä vuotta entisellä tasolla. Henkilöstön täydennyskoulutuksen tulee järjestyä lähinnä Joensuun lähiseudulla.
Musiikkiopiston oppilaspaikoissa on varauduttu seitsemän paikan lisäykseen, jolloin kokonaismäärä on 50.
Alustavaan talousarvioon sisältyy seutukirjaston osalta aukioloaikoihin lisäystä iltaisin sekä kirjatalkoot.
Seutuopistossa varaudutaan Liperin osalta opetustuntien määrän laskuun 5.200 tunnista 4.000 tuntiin. Opiston kallistuneen hinnoittelun takia tämäkin määrää edellyttää 45.000 euron lisäystä kuluihin.

Vastaa