Turvallinen koulukuljetus monen tekijän summa

Koulukuljetuksia hoitava Matti Havukainen on tullut lapsille ja nuorille tutuksi luotettavana aikuisena, jonka ammattitaito kattaa yhdessä liikkumisen kaikki käänteet.

Paikalla oli asiantuntijoiden lisäksi kuljettajia ja joitakin vanhempia, jotka jakoivat yhteisen päämäärän lasten turvallisesta liikkumisesta koulun ja kodin välillä.
– Vanhempien, koulun ja kuljettajien välisen yhteydenpidon on toimittava. Siitä on puhuttava, jos sattuu jotain mikä askarruttaa. Muuten ongelmat vain lisääntyvät ja syntyy lumipalloreaktioita, Marja Siintomaa miettii.

Lasten ja kuljettajan on käytettävä turvavöitä linja-autoissa, joista sellaiset löytyy.
– Kuljettaja vastaa alle 15-vuotiaiden turvavöiden käytöstä, aluekouluttaja huomauttaa.
Jotkut linja-auton kyydissä olevista saattavat kuljettajien mukaan aukaista turvavyönsä kesken matkanteon. Siintomaa tähdentää, että tällaisissa tapauksissa ylittyy kynnys ottaa yhteyttä kouluun, jonka kautta asia on saatavissa järjestykseen. Joskus on ollut esillä ilmiö, että lapset tai nuoret liikkuvat penkiltä toiselle kuljetuksen aikana. Aikuisten on puututtava välittömästi tällaiseen.
Kaikissa henkilö- ja pakettiautoissa on jokaisen käytettävä turvavöitä – myös koulukuljetuksissa.

Lapsen ehdittävä istumaan ennen liikkeelle lähtöä

Joka syksy olisi Marja Siintomaan mielestä hyvä pitää palaveri, jossa käydään läpi vanhempien, opettajien ja oppilaiden kesken koulukuljetuksia koskevat käyttäytymissäännöt.
– Vanhemmilla pitäisi olla myös kuljettajien yhteystiedot.

Koulukuljetuksia suunniteltaessa olisi otettava huomioon, että lapsen ei tarvitse ylittää tietä, kun hän hakeutuu joko otto- tai jättöpaikalle.
– Lasten on saatava nousta rauhassa kyytiin ja omalle paikalle ennen kuin lähdetään liikkeelle, Siintomaa lisää.


Suositus alkolukkojen käytöstä elää vahvana

Alkolukko on käytössä joissakin koulukuljetuksissa Pohjois-Karjalassa, mutta se on vieläkin enemmän poikkeus kuin sääntö.
Marja Siintomaa uskoo kuntien ottavan tämän puolen huomioon, kun järjestetään seuraavia tarjouskilpailuja kuljetusten hoitamisesta.

– Lääninhallitus suosittelee vahvasti, että kaikissa koulukuljetuksia hoitavissa ajoneuvoissa olisi alkolukko.
Marja Siintomaa kertoo kehityksen kulkevan siihen suuntaan Suomessa, että mahdollisesti jo seuraavan vuosikymmenen alussa kaikkiin uusiin raskaan liikenteen ajoneuvoihin on asennettava alkolukko.

Rääkkylässä ei vielä alkolukkoja

Oppilaiden kuljetusten turvallisuuteen on panostettu Rääkkylässä. Esimerkiksi koulupihojen ongelmakohdat on pyritty selvittämään ja opettajat ovat käyneet keskusteluja eri oppiaineiden sisällä toteutettavasta liikennekasvatuksesta.
Rääkkylällä on tuore liikennesuunnitelma, jossa on pureuduttu koulukuljetusten haasteisiin.

– Noin 150 oppilasta käyttää koulukuljetuksia. Esikoululaiset mukaan luettuna peruskouluopetukseen osallistuvia lapsia ja nuoria on yhteensä lähes 250, Rääkkylän koulutoimen toimistosihteeri Ann-Marie Sandström kertoo.

Rääkkylän koululaisia kuljettavissa ajoneuvoissa ei ole asennettuna alkolukkoja. Nykyiset kunnan koulukuljetuksia koskevat sopimukset ovat katkolla ensi keväänä, jolloin tilaajan on mahdollista pohtia aiheeseen liittyviä vaatimuksia tulevien tarjousten tekijöiltä.

Vastaa