Kohti seutukirjastoa

Ensi vuonna saatetaan kirjoja etsiä seutukirjaston hyllystä.

Seitsemän kunnan, Enon, Joensuun, Kontiolahden, Liperin , Outokummun, Polvijärven ja Pyhäselän yhteinen kirjastohanke on ensimmäinen laatuaan koko maassa.

Seutukirjastoajatus heräsi reilut kymmenen vuotta sitten. Tuolloin kirjastojen johtajat ottivat yhteiseen kirjastoon kielteisen kannan ja näkivät, ettei se tuo merkittäviä etuja. Ajatus nousi esille uudestaan 2000-luvun alussa.

Seutuhallituksen asettama työryhmä on tehnyt laajaa selvitystyötä seutukirjaston perustamismahdollisuuksista, eduista, haitoista ja erilaisista hallinnollisista malleista. Työryhmän esitys seutukirjaston perustamiseksi on esitelty seutuhallitukselle ja -valtuustolle. Seuraavaksi se lähtee kuntakierrokselle, missä kuullaan kirjastojen henkilökunnan näkemys asiasta. Kevään mittaan asia etenee lautakunnista kunnanhallituksen päätettäväksi.

Jatke yhteistyölle

Yhteinen hallinto on johdonmukainen jatko jo nykyisellään pitkälle viedylle yhteistyölle.
Yhteinen kirjastoverkko Jokunen on toiminut vuodesta 1991. Liperi liittyi mukaan viime vuonna.

– Asiakkaathan jo käyttävät kirjastojen palveluja yli kuntarajojen. Kun käydään Joensuussa työssä, käydään samalla myös siellä kirjastossa, kertoo Liperin sivistysjohtaja Laila Mäkelä. Mäkelä on Liperin edustajana seutukirjastotyöryhmässä.

Yhteinen aineistotietokanta tuo jo nykyisellään kaikkien kirjastojen aineistot yhdellä haulla nähtäväksi.
Seutukirjastossa aineistoja voitaisiin kehittää yhtenä kokonaisuutena ja kierrättää eri kirjastojen välillä.
– Liperissä nyt aineisto hankitaan neljänä sarjana, kaikkiin taajamiin ja kirjastoautoon, Mäkelä toteaa.
Myös henkilöstö tulisi olemaan osin yhteinen.

– Meillä kirjasto pyörii tällä hetkellä alimiehityksellä. Aukioloaikoja ei tällä henkilöstömäärällä pystytä pidentämään.

Kirjastoautokysymys Liperissä on yksi päänvaivaa aiheuttavista asioista.

– Edessä olisi joka tapauksessa uuden auton hankinta, jos seutukirjasto ei toteutuisi.

Yhteisellä kalustolla ja henkilöstöllä myös joustavampi aikataulutus olisivat Mäkelän mukaan paremmin toteutettavissa.

Pitkät välimatkat ja ison kirjaston hallinnollinen jäykkyys verrattuna pieneen yksikköön ovat seutukirjaston hankaluuksia.

– Pelkissä säästetyissä euroissahan tätä ei voi katsoa.

Mäkelän toivelistalla seutukirjastoon mentäessä on saada tehokkuutta aineiston kiertoon, enemmän aukiolotunteja ja kirjastoautopalvelun kehittäminen.

Vastaa