Miten turvata yritys ja läheiset?

Asianajaja Harri Kontturi selvitti yritystoiminnan ja yrittäjän läheisten elämän turvaamista odottamattomissa elämäntilanteissa monin elävin esimerkein.

Viisas yrittäjä miettii asiaa ajoissa ja säästää näin rahaa ja vaivaa.

Teemaillassa käsiteltiin kuolemaan, perintöön, sukupolvenvaihdokseen, avioliittoon ja moniin muihin elämäntilanteisiin liittyviä oikeudellisia suojakeinoja.

– Jotka tulisi ottaa huomioon, painotti Kontturi.

Konttori aloitti aviopuolison tai avopuolison aseman turvaamisesta toisen puolison kuoleman jälkeen. Avopuoliso on aivan eri asemassa kuin avopuoliso. Leskellä on aina hallintaoikeus kotiin ja koti-irtaimistoon, ei enää välttämättä esimerkiksi autoon tai kesämökkiin. Avopuolisolla ei ole oikeutta toisen nimissä olleeseen omaisuuteen ellei sitä ole testamentilla määrätty.

Kontturi kertoi esimerkkinä avoparista, joka oli hankkinut yhteisen asunnon ja ehtinyt asuakin siinä jo vuosikausia ennen miehen kuolemaa. Mies oli maksanut asuntoon kohdistuneet lainat, avovaimo oli huolehtinut ruoka- ym. menoista. Miehen lapset edellisestä liitosta vaativat asuntoa itselleen sillä perusteella, että heillä oli näyttää kuitit isänsä maksamista lainanlyhennyksistä.

– Harvemmin ruokaostoksista säilytetään kuitteja, pahoitteli Kontturi.

Maallikko ei ole asiantuntija

Testamentin teko on yksinkertainen asia – kun tietää mitä tahtoo ja tarkoittaa. Testamentatako esimerkiksi omistusoikeus vai elinikäinen hallintaoikeus? Omistusoikeus tuo perintöveron, hallintaoikeus ei.

Testamentin voi tehdä myös niin, että seuraukset voivat olla kokonaisuudelle tuhoisat. Tästä esimerkkinä Kontturi kertoi appivanhemmista, jotka testamenttasivat hyvälle miniälleen osan perheyrityksestä. Miniän perinnön perintövero uhkasi kaataa koko yrityksen. Tässä tapauksessa miniä kieltäytyi perinnöstä.

– Hyvää tarkoittavat appivanhemmat eivät ottaneet huomioon perintöveron vaikutusta, kertoi Kontturi ja painotti oikein laaditun testamentin merkitystä.

Rintaperilliset ovat aina oikeutettuja lakiosaan. Testamentilla vanhemmat voivat turvata lapsilleen jäävän omaisuuden suvussa säilymisen määräämällä niin, että heidän puolisoillaan ei ole oikeutta perintöön. Mahdolliset avioerot on viisasta ottaa huomioon.

Istutaan saman pöydän ääreen

Vanhemmat voivat luovuttaa omaisuutta jälkipolville jo eläessään ja säästää näin perintöveroissa. Luovuttaja säilyttää itsellään elinikäisen hallintaoikeuden esimerkiksi suvun kesämökkiin. Lahjaveron suuruus määräytyy verottajan laskelmien mukaan siten, että siinä otetaan huomioon luovuttajan ikä ja luovutetun omaisuuden – esimerkiksi juuri kesämökin tai asunnon – tuotto. Näin lahjavero saattaa jäädä ehkä kymmenenteen osaan perintöverosta. Edullisinta omaisuuden lahjoittaminen ja hallintaoikeuden pidättäminen on lahjoittajan ollessa alle 44-vuotias.

Kontturi kertoi myös avioehdosta, joka kannattaa tehdä jo ennen avioliittoa. Näin toisella puolisolla ei ole oikeutta toisen nimissä olevaan omaisuuteen. Hänen perintönsä ei liioin mene toisen omistaman yrityksen velkoihin. Kummallakin puolisolla on oikeus omissa nimissään olevaan omaisuuteen, kumpikin vastaa yksin omista veloistaan.

Avio-oikeus omaisuuteen säilyy. Perheen yhteistä asuntoa ei toinen puolisoista voi koskaan yksinään myydä, kesämökin sen sijaan voi.

Siltä varalta, että toinen puolisoista joutuu laitoshoitoon, kannattaa tehdä keskinäinen elatusapusopimus, jolla turvataan kotiin jäävän puolison talous.

Kaikissa omaisuuden järjestelyä koskevissa asioissa kannattaa kaikkien osapuolten istua saman pöydän ääreen ja yhdessä miettiä ja panna paperille miten menetellä. Näin vältytään ongelmilta, joita tulee usein vanhempien kuoleman jälkeen. Miniät ja vävyt eivät aina tiedä, mitä vuosia sitten on sovittu.. Usein vanhempien osuus jonkun lapsen omakotitalon rakentamisessa unohtuu, kun perittävää mitataan rahassa.

– Tuomioistuin voi myös sovitella joissain tapauksissa, mutta ei koskaan testamentteja, muistutti Kontturi.

Sudenkuopat ja miten välttää ne

Virtaa virmaan ja Rääkkylä PLUS -hankkeen järjestämä koulutus jatkuu tänään. Teemana ovat vakiosopimuksiin liittyvät sudenkuopat.

– Ja miten voin yrittäjänä ne välttää.
Illan aikana käsitellään tavallisimpiin sopimustilanteisiin liittyviä riskejä ja mitä seikkoja yrittäjän tulisi omassa sopimusmenettelyssään erityisesti huomioida.

Teemaillat on tarkoitettu yrittäjille ja maataloustuottajille. Tuottajajärjestö maksaa jäsentensä osallistumismaksun.

Vastaa