Hengissä säilymisestä Liperiin seiska, Rääkkylään nelonen

Rääkkylässä on vienyt ennennaikaiseen hautaan sydän, viina ja itsetuho. Liperin kuolintilastoissa korostuvat liikenneonnettomuudet.

Paljon valtakunnallistakin julkisuutta saavuttanut Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen, keskussairaalan ja Itä-Suomen lääninhallituksen tilaama tutkimus Menetetyt elinvuodet paljastaa, mikä maakunnan asukkaita kussakin kunnassa on vienyt hautaan kolmen tarkastelujakson aikana vuosina 1982-2003.

– Tiedot on koottu virallisista kuolinsyytilastoista. Niistä mukaan on otettu pääasiallisin kuolinsyy, P-K:n kansanterveyden keskuksen toiminnanjohtaja Vesa Korpelainen selvittää:

– Vainajien ikää on verrattu kuolinvuonna Suomessa odotettavissa olleeseen keskimääräiseen elinikään. Esimerkiksi nyt naisten odotettavissa oleva elinaika on 82 vuotta ja miesten 75. Jos joku nainen kuolee 50-vuotiaana, menetetään 32 elinvuotta, samanikäisen miehen menetys oli 25 vuotta.

Menetetyt vuodet on vakioitu ikärakenteen mukaan ja muutenkin niin, että väestörakenteeltaan ja kooltaan erilaiset kunnat olisivat vertailukelpoisia keskenään.

– Suurin ongelma ovat Rääkkylän kaltaiset pienet, alle 3.000 asukkaan kunnat, jolloin sattuma voi tulla peliin ja pienikin seikka saattaa vaikeuttaa tilaston tulkintaa, Korpelainen tuumaa: – Jos vaikka Rääkkylässä olisi tutkimusaikana sattunut kuolemaan yksi tyttölapsi pienenä, se olisi suhteessa kasvattanut kohtuuttomasti menetettyjen ikävuosien määrää. Kerralla miinusta olisi tullut yli 80 vuotta.

Korpelainen muistuttaa tulosten tässä tutkimuksessa tuovan esille ennenaikaisen kuolleisuuden. Jos tutkittavana olisivat olleet vaikkapa työikäisten työkyvyttömyyden aiheuttajat:

– Silloin tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja mielenterveyssairaudet olisivat listan kärkipäässä. Tässä niitä ei näy juurikaan, koska ne ovat harvoin kuoleman virallisena syynä.

Seiskaan yltäneet liperiläiset

Liperiläiset ovat menettäneet elinvuosiaan eli kuolleet ns. ennenaikaisesti keskimäärin saman verran kuin koko Suomen asukkaat. Kouluarvosana kaikille liperiläisille on seitsemän, naiset yksin yltävät kahdeksikkoon ja miehet jäävät kuutoseen.
Molemmille eniten ennenaikaisia kuolemia ovat aiheuttaneet tapaturmat ja myrkytykset.

– Liperiläismiehet ovat menettäneet onnettomuuksissa vv. 1999-2003 vuosittain keskimäärin 53 elinvuotta. Käytännössä se tarkoittaa, että joka vuosi on liikenneonnettomuuksissa menehtynyt yksi noin parikymppinen nuori mies. Se ei ole paljon, mutta selvästi enemmän kuin koko Suomessa keskimäärin, Korpelainen selventää.

Vaikka liikenneonnettomuudet ovat naisillakin Liperissä suurin syy menetettyihin ikävuosiin, niin tilasto kertoo naisille aiheutuneen viidessä vuodessa vain 83 elinvuoden menetyksen. Se selittyy yhdellä ainoalla pikkutytön onnettomuudessa menehtymisellä.

Kaikki suomalaisiin verrattuna syöpäsairaudet vievät liperiläisiä hautaan 30 prosenttia harvemmin. Yhtä hyvä tilanne on itsemurhien ja psykiatristen sairauksien osalta. Sydän- ja verisuonisairaudetkin vievät muualla maassa ihmisiä ennenaikaiseen hautaan huomattavasti useammin kuin täällä, vaikka sepelvaltimotauti on ollut naisten kuolinsyynä Liperissä parikymmentä prosenttia yleisempi kuin koko maassa. Sydäninfarktiin naiset ovat menehtyneet niin harvoin, että kouluarvosanaksi tulee kymppi, miehillekin irtoaa kahdeksikko.

Miehet vetävät Rääkkylän alas

Rääkkylässä naisten ja miesten välinen ero hengissä säilymisessä on ollut tutkimuksen mukaan suuri.
Kouluarvosanakseen naiset saavat täyden kympin, miehet nelosen. Jälkimmäinen on niin vahva, että se pudottaa koko kunnan neloseen.

– Rääkkyläläismiehet sijoittuvat kaikissa isoissa kuolinsyyryhmissä huonosti koko maahan verrattuna, Vesa Korpelainen sanoo.

– Lukuisat ennenaikaiset kuolemat kertovat huonosta terveydestä. Ilmeisesti huonoilla tekijöillä on taipumus kasaantua.

Sydän- ja verisuonisairaudet, etenkin aivohalvaukset, ovat vieneet rääkkyläläisiä ennenaikaiseen hautaan. Samoin menetettyjä elinvuosia ovat kartuttaneet merkittävästi keuhkosyöpä, miesten itsemurhat ja kummallekin sukupuolelle alkoholin käytöstä aiheutuneet sairaudet.

Rintasyöpä on aiheuttanut Rääkkylässä naisten kuolemantapauksia 30 prosenttia harvemmin kuin koko maassa keskimäärin. Myös sokeritauti, sydäninfarkti, sepelvaltimotauti psykiatriset sairaudet vievät rääkkyläläisnaisia niin harvoin hautaan, että muuhun Suomeen verrattuna he saavat arvosanakseen täyden kympin.

Vastaa