Tuula ja Hannu Romppanen tutkivat Korpivaaran tuulivoimapuiston aluerajausta ja voimaloiden alustavia sijoituspaikkoja.