Kuitu ja putket vierekkäin

Komperon pilottihankkeen työmaata esiteltiin kiinnostuneille tiistaina. "Komperon hiekkaiseen maahan on nopea upottaa putket ja kuitu", urakoitsija Matti Aavamäki kertoi.

Valokuitu ja viemäriverkosto sujahtavat Liperin Komperossa samaan kaivantoon. Vesiosuuskunnan pilottihanke tuo myös uusia ratkaisuja verkostojen valvontaan.

Komperon vesiosuuskunnalla on meneillään viemäriverkoston ja sadan megan laajakaistan yhteisrakentamishanke. Tällä hetkellä noin neljäkymmentä taloutta on jo saanut viemärin, ”valo” on saapunut kuitua pitkin pariinkymmeneen tupaan.
Hankkeessa laitetaan siis putket ja kuidut samaan kaivantoon. Kuituverkko tarjoaa samalla mahdollisuuden uudenlaiseen valvontaan ja seurantaan.

– Kiinteistön pumppaamolta vedetään kuitukaapeli talolle, jossa kaapeli yhdistetään kuituverkkoon. Näin pumppaamon vikailmoitukset lähtevät nopeasti kaukovalvontaan, Ari Rummukainen kertoi kylällä järjestetyssä infotilaisuudessa tiistaina.

Samalla tavalla verkosto voidaan kerätä tietoa virtauksista ja vipasta.

Paikalla olleet kyläaktiivit naureskelivat yhteyksien luomia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

– Tarkoitus on tarjota jatkossa vesivuotojen valvontapalvelua. Pian voimme netissä katkaista vedet jostakin tai laittaa vaikkapa kastelun päälle, osuuskunnan toimitusjohtaja Tapio Mustonen maalaili.

Kartat sähköisiksi

Hankkeessa on myös saatu siirrettyä tietoa nykyaikaiseen muotoon. Niin nyt kaivettavat verkostot kuin 80-luvulla vedetyt vesilinjatkin on syötetty verkkotietojärjestelmiin eli sähköisiin karttoihin.

– Laki on muuttumassa tältä osin ja kaikilla osuuskunnilla pitäisi lähivuosina olla tiedossa omien linjojen sijainnit, osuuskunnan miehet kertoivat.

Sähköisissä järjestelmissä on osuuskunnan asiakkaiden puhelinnumerot, joten heille voidaan lähettää ryhmätekstiviestinä tietoa esimerkiksi vesikatkoista.

Myös vesimittarien luenta on tarkoitus tehdä jatkossa etänä.

Osuuskuntakin rahoittaa

Hankkeen suurimpana rahoittajana ovat asiakkaat, joille viemäri maksaa 6 900 euroa ja valokuitu 850 euroa. Muita rajoittajia ovat EU, valtio ja kunta sekä vesiosuuskunta, joka syö tähänastiset säästönsä.

– Tarpeen vaatiessa olemme varautuneet pieneen velkaan, mutta tavoitteena olisi olla nollilla hankkeen päätyttyä.
Pilottihankkeessa on jouduttu keksimään monia uusia ratkaisuja muun muassa useamman kelan samanaikaiseen siirtelyyn ja pyörittämiseen. Samalla on todettu, ettei kahden homman urakasta saada ehkä maalaisjärjellä ajateltavia suuria säästöjä.

– Monttuun tarvitaan yksi mies lisää, koska kuitu pitää peittää ja asetella virtaussuunnassa putkien oikealla puolelle, urakoija Matti Aavamäki kertoili.

Osuuskunta vuokraa kuituverkkoa operaattoreille, tällä hetkellä vain Telekarelialle. Laajakaista-asiakas taas ostaa netti- ja tv-palvelunsa operaattorilta.

– Meillä on valmius vuokrata kuituverkkoa vaikka kuinka monelle operaattorille päivähinnalla. Laitetila sijaitsee Kuopiontien varressa, Mustonen kertoo.

Mikäli Kompero asutusalueena alkaisi kiinnosta suuressa määrin uudisrakentajia, on siihen jo varauduttu.

– Maahan on kätketty kaapelikieppejä, jotta uusille asiakkaille voidaan vetää kuitua.

Tällä hetkellä Komperossa on yhteensä pari sataa taloa ja mökkiä, joista vain hieman yli sata on lämmennyt uudelle hankkeelle. Potentiaalisia lisäliittyjiä löytyy siis omaltakin kylältä runsaasti.

– Osuuskunnan laajentamista muille kylille ei vielä ole mietitty, Mustonen totesi.

Paikalla olleet käyttivät kuitenkin useita puheenvuoroja tulevaisuudesta, jossa osuuskunnat yhdistyvät isoiksi yksiköiksi ja mahdollistavat näin yhden työntekijän palkkaamisen.

Näin ajatellaan myös Maveplan Oy:n Putkeen menee –hankkeessa, johon myös Komperon hanke liittyy.

– Vesi-isännöintiäkin voisi harkita jatkossa, Maveplan Oy:n Petri Kurki mietti.

Vastaa