Jukka Hyttinen (oik.) tähtää jo kesän suunnistuksiin. Talvirastien maalialuetta valvoi Mika Nissinen (vas.).