Pertti Louhelainen (vas.) ja Pirjo Kettunen täydensivät energiavarastojaan makkaralla Sompalammen kierroksen jälkeen sekä Riitta Linkolan tarjoamalla lämpimällä juomalla.