Juha Hartikan tietokoneella näkyy Heponiemen alue, jossa maan muokkausta on tehty.