Taina Rautiainen (vas.) ja Lasse Soininen pohtivat ruokamatkailuillassa karjalaista ruokaperimän jalostamista.