Lämpölaitokselle hyväksyttiin uusi kaava

Liperin kunnanvaltuusto hyväksyi kunnan uuden lämpölaitoksen asemakaavan. Alkuperäinen kaava oli nähtävissä vuoden 2023 kesä-heinäkuussa ja siitä tuli yhdeksän lausuntoa,  mutta ei yhtään muistutusta. Täsmennetty kaava oli nähtävillä ilman muistutuksia loka-marraskuussa.

Uusi lämpölaitos rakennetaan pelastusaseman ja yksityisen kiinteistöhuoltoyrityksen väliselle tontilla Käsämäntien varteen. Nykyinen alueellinen kaukolämpövoimala on tulossa niin sanotusti käyttöikänsä päähän. Siirtosopimuksen mukaan voimalan toiminta päättyy keväällä 2026.

Tämä edellyttää uuden voimalarakennuksen kaavoittamista, kilpailutusta ja rakentamista. Uusi voimala on koekäytettävä ennen vanhan laitoksen toiminnan lopettamista.

Vastaa