Kuntalisää tarkennettiin yksityisille päiväkodeille

Liperin kunnan hyvinvointilautakunta poisti kesäkuussa päätetyn hoitolisän vähentämisen yksityiselle päiväkodille maksettavasta kuntalisästä. Lautakunta hyväksyi viime torstaina myös Liperin kunnan ja Mannerheimin lastensuojeluliiton Liperin yhdistys ry:n päiväkodin välisen sopimuksen yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksuperusteista.

Kunta kompensoi yksityisille päiväkodeille 40 prosenttia esiopetusvuotta edeltävän toimintakauden ajan 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Sopimuksessa kirjattiin, että lapselle määritellään normaalisti yksityisen päiväkodin taksan mukainen maksu. Kunta maksaa päiväkodille 40 prosenttia maksusta ja perheet maksavat 60 prosenttia maksusta päiväkodille. 

Lisäksi sopimuksessa määritellään, että jos kunta poistaa 5-vuotiaan lapsen alennuksen varhaiskasvatusmaksusta omassa toiminnassaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, niin edellä mainittu kompensaatio poistuu myös yksityiseltä varhaiskasvatuksen järjestäjältä.

Kuntalisän määrä on kokopäivähoidosta yli 3-vuotiaasta lapsesta maksimissaan 642,40 euroa kuukaudessa ja alle 3-vuotiaasta lapsesta 889,36 euroa kuukaudessa.

Vastaa