Aluekuva kaavamuutosalueen rajauksesta. Violetilla alueella on yläkoulu.