Yhdysluokkia lisää

Rääkkylän hyvinvointilautakunta hyväksyi esi- ja perusopetuksen suunnitelman vuosille 2023-29. Kunnan talouden tasapainottamisohjelman kirjauksen mukaan perusopetuksesta tulisi vähentää yksi luokanopettaja ja yksi koulunkäynninohjaaja.


Hyväksytyssä opetuksen suunnitelmassa todetaan, että yhdysluokkien määrän lisääntyessä opettajamäärää mukautetaan. Koulunkäynninohjaajien määrää ei sen sijaan voida vähentää, koska tukea tarvitsevia oppilaita on useita. Osa heistä tarvitsee henkilökohtaista ohjaamista.
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa tarvitaan lisäksi riittävästi ohjaajia. Yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa tehostetaan.

Vastaa