Pärnälle suunnitellaan asemakaavaa

Liperin kunta hankki Pärnävaaran urheilualueen omistukseensa Joensuun kaupungilta vuoden 2021 lopulla. Elinympäristölautakunta hyväksyi 44 hehtaarin alueelle suunnitellun kaavoitushankkeen aloittamisesta ja sen esittämisestä kunnanhallitukselle.

Laadittava asemakaava olisi Pärnävaaran alueen ensimmäinen asemakaava.

Pääosin kaavalla laajennettaisiin Ylämyllyn asemakaavoitettavaa aluetta, mutta samalla myös muutetaan kaava-alueen eteläpäässä olevaa asemakaavaa toteutuneen tielinjauksen mukaisesti. Kaava-alueen eteläpää koskettaa Patteristontien, Jyrinlenkin ja Hiihtotien välistä aluetta.

Vastaa