Ramboll Finland Oy:n tekemä luonnos Korpivaaran osayleiskaavasta. Suunnitellut tuulivoimalat kuvassa tunnuksella T1-T9.