Joki-Hautalammella niitetään ruovikoita, jotta alueen monimuotoisuus turvataan

Rääkkylän Joki-Hautalammella parannetaan vesilintujen olosuhteita niittämällä ruovikoita elokuussa. Niittojen on tarkoitus jatkua kolmena vuotena.

Lisäksi Jokilammelle rakennetaan aitaus tulevaa laidunnusta varten.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus selvitti Joki-Hautalammen Natura-alueen tilaa kesällä 2021. Sorsalintujen lukumäärä on vähentynyt huolestuttavasti ja lokit ovat hävinneet lähes kokonaan. Toisaalta ruovikkolajit ja luhtakanat ovat runsastuneet. Alueella on myös erittäin runsaasti viitasammakkoa, joka on EU:n direktiivilaji, sekä erilaisia korentoja. Niitot eivät häiritse sammakoita ja korentoja, mutta niillä pyritään luomaan vesilinnuille pesimiseen soveltuvia avoimia vesiväyliä. 

Tavoitteena on palauttaa alueen olosuhteet ja turvata monimuotoisuus. Tulevaisuudessa tärkeintä on saada Tuohtaan turvesuon kuormitus hallintaan ja valuma-alue kunnostettua.

Niemisen-Venturin osakaskunta teettää parhaillaan Jokilammen-Hautalammen sekä Niemisen valuma-alueiden kunnostussuunnittelua. Selvityksen maastotyöt ovat käynnissä.

Vastaa