Minnea Häkkisen monologin aiheena ovat omat kokemukset elämästä vaikene hetkineen.