Kunnanvaltuutetut ja johtavat viranhaltijat asettautuvat tässä yhteiskuvaan.