Jouni Vänskän puhelin kertoo testilaitteen mittaamia lukuja muun muassa lämpötilasta ja kosteudesta.