Kokouksessa puheenjohtajana toiminut Pekka Asikainen (vas.) piti tehtyä ratkaisua Rääkkylälle oikeana. Tarja Musikka toimi sihteerinä ja Jukka Laasonen vastasi jäsenten kysymyksiin.