Taideteokset saavat uuden ulottuvuuden Ninka Reitun kuvitusten ja ar-teknologian avulla.