Anne Laitinen (vas.) tutkaili Anne Ratilaisen opastamana valikoimaa.