Jari Rouvinen tuumasi, että sienirihmastoja on vaikea havaita paljain silmin.