Päiväkotien täyttöaste pienempi

Liperin hyvinvointilautakunta on saanut listauksen varhaiskasvatuksessa tehdyistä parannuksista. Listaus toimitetaan aluehallintovirastolle, joka totesi syyskuisessa valvontapäätöksessään liperiläisissä päiväkodeissa olleen liian vähän hoitajia vuonna 2018.

Sittemmin päiväkotiryhmien täyttöastetta on laskettu. Hoitajia ja ryhmäavustajia on hankittu lisää ja sijaisten rekrytointiin on palkattu oma henkilö.

Avi muistutti, että lapsiryhmille täytyy olla omat toimintatilat. Lain mukaan päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoitajaa vastaava määrä lapsia. Tähän kunnassa on kiinnitetty nyt huomiota – niin ruokailut kuin muukin toiminta tapahtuvat aina pienryhmissä.

Vastaa