Hyvinvointiin kuuluu laaja kirjo erilaisia palveluita. Lappalaisen työhön kuuluu niin kunnan työntekijöiden kuin kuntalaisten hyvinvoinnista huolta pitäminen.