Toni Voutilainen ja Heidi Karhunen istuttivat kaksi tulevaisuuden kuusta Koulutien varteen vuonan 2017.