Kutominen on yksi kuntouttavan työtoiminnan muodoista .