Uudet suojatiemerkit päivittyvät teiden varsille tulevien vuosien aikana.