Ulla Hirvonen toimi Jari Holopaisen harjoittelun ohjaajana.